Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Uluslararasılaşmanın dinamikleri: uluslararası pazarlar ve perakendeci işletmelerin uluslararası pazarlama etkinlikleri

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi1
Görüntülenme :
481
DOI :
Özet Türkçe :

Uluslararasılaşma stratejisi büyük perakendeciler tarafından yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı , işletmelerin uluslararası pazarlardaki pazarlama faaliyetlerini incelemektir. Esas itibar ile büyük gıda perakendecilerinin uluslararası etkinliklerini çerçeveleyen bu çalışma sektörün uluslararası genel karakteristiklerini ve sektördeki etkinliğin yoğunluğunu saptamay amaçlamaktadır. Uluslararası etkinlikler gerçekleştikleri coğrafi bölge, dönemleri, gerçekleme biçimleri ve yapısal boyutlarıyla incelenmiştir. Ortaya çıkan bulgular perakendecilik sektöründe firmaların etkinliklerinin büyük olduğunu göstermektedir. Özellikle, mevcut pazarlar ile yeni oluşan pazarlar arasında güçlü bir perakendeci etkinlik akışı vardır. Çalışma, uluslararası perakendecilerin farklı pazarlardaki faaliyetlerinin sayılarına ve etkinliklerine bakarak, küresel perakendecilik yapılarının gelişiminin anlaşılmasına yeni boyutlar kazandırmaktadır.

Özet İngilizce :

The strategy of internationalization is widely used by major retailers. The purpose of this paper is to examine the business operations in the international markets. Drawing on a database recording international activities of top based grocery retailers, this paper aims to establish the general international characteristics and of the sector frequency of activity in this sector. International activities have been examined in terms of the geographical area and time they have occurred, the way they have occurred and their structural aspects. The findings presented here show that there are effective activities of the firms in retailing. There is a particularly strong flow of retail activity between recent markets and emerging markets. By looking at retail activities and number of retail operations by international retailers in different markets, the paper adds a new dimension to understanding the development of global retail structures.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :