Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’nin uluslararası rekabet gücü: çok değişkenli istatistiksel bir analiz

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
500
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede Türkiye'nin uluslararası rekabet gücü göstergeleri bakımından çoğunluğunu AB ülkelerinin oluşturduğu 20 ülke karşısındaki göreli durumu belirlenmeye çalışılmıştır. 46 rekabet gücü göstergesi eğitim, ekonomik ve teknolojik alt yapı , iş ve çalışma ortamı göstergeleri, makroekonomik performans göstergeleri ve rekabet gücünün çıktıları olmak üzere beş grupta toplanmış ; istatistiksel analiz her bir grup için önce ayrı ayrı daha sonra tüm değişkenler ele alınarak yapılmıştır. Yaptığımız karşılaştrmalı ve istatistiksel analizler, pek çok gösterge bakımından Türkiye'nin diğer ülkelerin gerisinde bulunduğunu; bunun bir sonucu olarak da diğer ülkelerden ayrı tek başına bir küme oluşturduğunu ortaya koymuştur. Bazı analizlerde Türkiye; Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan ile aynı kümede yer almıştır.

Özet İngilizce :

In this article, in terms of international competitiveness indicators, relative position of Turkey among 20 countries-most of them are from the European Union- is tried to be determined. 46 competitiveness indicators are grouped into five groups called as educational indicators, economic and technological structure, business and working conditions, macroeconomic performance indicators and the outputs of competitiveness. In the first stage, statistical analysis has been performed for each group. Secondly, statistical analysis has been done by including all variables. Comparative and statistical analyses have shown that Turkey had lower values than the other countries. As a result of this, Turkey formed a separate group. In some analyses, Turkey was in the same group with Poland, Czech Republic and Hungary.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :