Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye'de yolsuzluk-ekonometrik bir inceleme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Orta Doğu Teknik Üniversitesi1
Görüntülenme :
427
DOI :
Özet Türkçe :

Antik çağlardan beri hemen her toplumda değişik derecelerde yolsuzluk görülmüştür. Yolsuzluğun ekonomik büyüme ve kalkınmayı olumsuz etkilediği, yatırımları caydırdığı, verimsizliklere ve kaynak israfına yol açtığı, gelir dağılımını bozduğu ve demokrasi ve ahlakı zedelediği konusunda literatürde neredeyse görüş birliği bulunmaktadır. Yolsuzluk için uygun bir ortam hazırlayan sistemin niteliklerini incelemek ve yolsuzluğu kolaylaştıran faktörleri belirlemek, sebep sonuç ilişkilerini incelemek sorunun çözümünde ilk ve en önemli basamaktır. Bu makalede, Türkiye’de yolsuzluğun muhtemel sebeplerini ortaya koymak üzere regresyon analizi yapılmıştır. Regresyon analizinin sonuçları, Türkiye’nin ekonomik açıdan dışa açılmasıyla yolsuzluk vakalarının arttığını göstermektedir. Ayrıca enflasyondaki artış ve işsizlikteki artış da yolsuzluğu artıran faktörlerdir. Diğer taraftan, devletin ekonomideki ağırlığının ve devletin personel harcamalarının yolsuzluk üzerinde anlamlı bir etkisinin bulunmadığı görülmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Since ancient times, in nearly every society, various levels of corruption has been observed. There is nearly a consensus in the literature that corruption detoriates economic development and, investments, causes waste of resources, distorts income distribution, harms democracy and ethichs. Analysing the characteristics of the system that provides comfortable environment for corruption, figuring out the factors that ease corruption, examing cause effect relationships would be the most important steps towards the solution.In this article, to figure out the possible causes of corruption, a regression anaysis is performed. Results of the regression show that, in Turkey by the openning of the economy to foreign trade corruption incidences have rised. Besides, inflation and unemployment are also important factors explaining corruption, both variables have increasing effect on corruption level. On the otherhand, weight of pulic sector in the economy and personel expenditures of government seems not to have significant effects on corruption

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :