Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2006 , Cilt , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de yapı üretiminde yer alan organizasyonların fiziki durumu ve yapı sektöründe karşılaştıkları sorunlar

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi1
Görüntülenme :
541
DOI :
Özet Türkçe :

Yapı sektörü, ulusal gelire katkı, yeni iş alanları ve olanakları yaratma ve diğer endüstrilerle ilişkiler yönünden ekonominin en önemli iş kollarından biridir. Türkiye’de, yapı sektörünün bugün içinde bulunduğu durum bir gelişme ve değişim sürecine girildiğini ve hızla yol alınmakta olduğunu göstermektedir. Geniş açılımları olan ve gelişim içerisindeki sektörün içinde ve sektör dışından olup sektörü etkileyen problemler olması da kaçınılmazdır. Çalışmada yapı sektöründe iş yapan yapım organizasyonlarının Türkiye’nin sosyal, ekonomik, kültürel vb açıdan genel ve organizasyon ölçeğinde karşılaştıkları problemler belirlenmiştir. Araştırmanın amacı doğrultusunda hazırlanan anket ile organizasyonların, organizasyon içi veya Türkiye genel sosyo-ekonomik koşullarından kaynaklanan yapı üretiminde karşılaştıkları sorunlar konusuna olan yaklaşımları, anket sonucu çıkan veriler ile incelenmiştir. Yapım organizasyonları arasından anket uygulanan örnek organizasyonlar incelenerek elde edilen sonuçlar genelleştirilmeye çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

Construction sector is one of the most important part of economy because of its contrubition to national income, creation of new working areas and relationships with other industries. Construction sector in Turkey is in a rapid change and development process. But of course, there are many internal and external problems of this developing sector. In this study, social, economic and cultural problems of organizations working in building sector in Turkey are determined. Internal problems of organizations or problems in building production due to general socio-economic conditions of Turkey, are examined by datas taken from a questionnaire. The results are generalized by examination of model organizations in questionnaire.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :