Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2006 , Cilt , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de anadili eğitimi ve yabancı dil öğretimi

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
781
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede anadili öğretimi, yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde eğitim incelenmektedir. Türk dilinin güncel sorunları arasında; anadili öğretimindeki yetersizlik, dil kirliliği, yabancı dillerin olumsuz etkileri, yabancı dilde eğitim, yabancı dile hayranlık ve yeni sözcük üretimindeki yetersizlikler sayılabilir. Anadili öğretimi ile ilgili sorunlar yıllardan beri çözülememesine rağmen her yıl bu sorunlara yenileri eklenmektedir. İşin ilginç tarafı da, bu sorunların bazıları üniversiteler gibi olası çözüm merkezleri olan kurumlar tarafından ortaya çıkarılmaktadır. Anadilin sadeleşmesi ve yabancı dilde eğitim üniversitelerde tartışılan sorunlar arasında sayılabilir. Bir yandan bir grup dildeki yabancı sözcüklerin arındırılması ve yerlerine yeni sözcüklerin üretilmesini savunurken, diğer yandan bir başka grup küresel dünyada yabancı sözcüklerin dile katılımını önlemenin imkânsızlığını savunmaktadır. Bir diğer grup yabancı dil öğretimin önemini ve yabancı dil öğretimindeki sorunlara olası çözüm önerilerini araştırmayı vurgularken, diğer bir grup yabancı dilde eğitime inanmakta ve Türkçenin bir bilim dili olamayacağını savunmaktadır. Anadili bir ulusun kimliğini, kültürünü ve benliğini yansıtan bir araçtır. Aslında anadili öğretimi hemen tüm ülkelerde tartışılan en önemli konulardan birisidir. Bu yüzden anadili öğretimi bireysel hükümetlerin karar önceliğinden ziyade bir devlet politikası olarak ele alınmalıdır.

Özet İngilizce :

This paper focuses on mother tongue teaching, foreign language learning and teaching in foreign languages. Among the popular problems of Turkish language; inadequacy of mother tongue teaching, language pollution, the negative effects of foreign languages, teaching in foreign languages, foreign language admiration and inadequacy of new vocabulary production can be listed. Although the problems of mother tongue teaching haven’t been solved for years, new problems have been added each year. Surprisingly enough, some of these problems are arisen from the possible solution finding organizations, universities. Purification of the mother tongue and teaching in foreign languages can be mentioned as some of the problems discussed at the universities. On the one hand, one group advocates the excluding foreign words from the language and coining new words instead, on the other hand one group advocates the unavoidable infusion of foreign words into the language in a global world. Yet one group emphasizes the importance of foreign language teaching and is in search of possible solutions to the problems of foreign language teaching, another group believes in the teaching in foreign languages and advocates that Turkish cannot be a language of science. Mother tongue is a vehicle reflecting the identity, culture and the self image of a nation. As a matter of fact, mother tongue teaching is one of the most important areas discussed in all countries. Therefore, mother tongue teaching should be handled a state policy rather than as an individual administrative initiative.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :