Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkçe ve sınıf öğretmeni adaylarının dinleme stratejilerinin değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
478
DOI :
Özet Türkçe :

Dinleme, öğrenmede temel dil becerilerinden birisidir. Bilgi birikimlerinin önemli bir kısmını dinleme yoluyla öğrenen bireylerin dinlemede kullandıkları stratejiler oldukça önemlidir. Her türlü öğrenme ortamlarında dinleme becerisi kazanan insan, formal eğitimdeki öğrenmelerinde hem dinleme becerilerini kullanmakta hem de geliştirmektedir. Öğrenme ortamlarında öğrenciler bilişsel, duyuşsal becerileri ve beden dilleriyle birtakım stratejiler kullanırlar. Derslerde bu stratejilerin zengin ve çoklu oluşu öğrenmeyi etkiler. Bu yüzden bu araştırmayla üniversite öğrencilerinin öğrenme ortamlarında kullandıkları dinleme stratejileri araştırılmaktadır. Bu araştırma nitel durum araştırmasıdır. Araştırmanın problem cümlesi öğretmen adaylarının dinleme sırasında kullandıkları bilişsel, duyuşsal ve beden diline yönelik stratejileri tespit etmeye yöneliktir. Araştırmada veriler, sınıf öğretmenliği ve Türkçe öğretmenliği bölümünde 3. sınıfta öğrenim gören 34 öğrenciyle yapılan yazılı görüşme ve odak grup görüşmesi yoluyla elde edilmiştir. Veriler betimsel analiz yöntemiyle değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre birçok duyuşsal unsurla birlikte, öğretimdeki yaklaşımlar öğretmen adaylarının dinleme becerilerini sınırlamaktadır. Türkçe ve sınıf öğretmeni adayları öğrenme ortamlarında çoklu ve zengin dinleme stratejilerini kullanmamaktadırlar.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Listening skill is one of the main language skills in learning. For the individuals who acquire most of their knowledge accumulations via listening, the strategies they use for listening are crucial. Acquiring listening skills in any kind of learning environment, a person not only uses these skills, but also advances them. In learning situations, students use certain strategies by their cognitive, sensory skills and body language. When the collection of these strategies becomes rich, it promotes learning. For this reason, undergraduate students' listening strategies in their classes were investigated in this study. This is a descriptive study with a qualitative approach. The purpose of the research is to investigate cognitive, sensory and body language strategies of student teachers that they use during listening. The data was collected through written conservations and focus group interviews with primary and Turkish language student teachers who were in their third year of the study. The number of participants of the research is 34. The data were analyzed by using descriptive analysis methods. According to findings of the research, alongside many sensory parameters, approaches used in teaching limit students' listening skills. As a result, primary and Turkish language student teachers cannot use rich and multi- listening skills.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :