Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2004 , Cilt , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkçe basında ilk “marka” rekabeti

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi1
Görüntülenme :
410
DOI :
Özet Türkçe :

Avrupa’da tarıma ve zanaatlara dayalı bir ekonomiden, sanayinin ve makine üre-timinin egemen olduğu bir ekonomiye geçiş süreci, ister istemez Avrupa ülkelerini yeni pazarlar arama ve bulma yoluna sevketti. Bu bağlamda geniş coğrafyası, büyük nüfusu olan, ancak ekonomik ve teknolojik olarak geri kalmış Osmanlı İmparatorluğu toprakları vazgeçilemez bir pazar konumundaydı. Bu pazarı elde etmek için Avrupa ülkeleri önce Osmanlı ile gümrük sözleşmeleri imzalayarak, Batı mallarının serbestçe ve imtiyazlı bir şekilde Osmanlı ülkesinde dolaşımını sağladılar. Ardından bu pazar payını artırmak için Türkçe basın yoluyla bir tüketim toplumu yaratma çabalarına giriştiler. Bu süreç içerisinde ister istemez ithal ürünlerle yerli ürünler arasında bir “marka” rekabeti başladı. Bu yazımızda Avrupa’dan ithal edilen ve toplumda yaygın bir kullanım alanı bu-lan feslerle, Devletin büyük bir gelir kaynağı sağlayacağı düşüncesiyle kurduğu “Feshane” arasındaki ilk ciddi “marka” rekabetinin basına yansıyış öyküsünü ele alacağız.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The transition from an economic system based on agriculture and crafts to an economic system where industry and machine producing was more important forced European countries to search new markets. In this context, economically and technologically underdeveloped ,the Ottoman Empire with a huge population and vast geography was an indispensable market.European countries, to have a share in this market, first obtained free and privileged circulation of the Western goods in the Ottoman lands by making customs agreements, then , to expand this share, initiated a campaign so as to create a society of consumption through the Turkish Press. Consequently a competition of “Trademark” between home products and imports got started inevitably. Here is told the story of the first significant trademark competition in the Turkish Press between the fezes imported from Europe, which were quite popular in the society, and the fezes made in FESHANE, a factory established by the Ottman government and expected to bring a good amount of income.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :