Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk öğrencilerin japon kültürüne ilişkin algılamaları

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi1, Fen-Edebiyat Fakültesi2, Japon Dili ve Edebiyat Anabilim Dalı3
Görüntülenme :
421
DOI :
Özet Türkçe :

Dil ve kültürün ayrılmaz bir bütün oluşu, yabancı dil öğretiminde hedef kültür öğretimini zorunlu kılmaktadır. Ancak kültür öğretimi, birçok zorluğu da içinde barındıran bir süreçtir. Kültür kavramının genişliğinin yanısıra bireylerin hedef kültüre yönelik algılama ve tutumlar da, hedef kültür öğretiminde önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle, bireylerin hedef kültüre yönelik algılama ve tutumlarının tespiti, hedef kültür öğretiminde daha başarılı sonuçlar alınmasına katkı sağlayacaktır.

Bu amaçla, bu çalışmada Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Japon Dili ve Edebiyat Anabilim Dalı (JDE) 4.sınıf öğrencilerinin, Japon kültürüne ilişkin genel algılama ve yaklaşı mlar tespit edilmeye çalışılmıştır. Öğrencilere, Japon kültürüne ilişkin toplam on sorudan oluşan bir anket uygulanmış ve elde edilen sonuçlar farklı açılardan değerlendirilmeye gayret edilmiştir. Çalışma sonucunda, öğrencilerin Japon kültürüne büyük bir ilgi duydukları ancak Japon kültürünün öğreniminde bazı zorluklar yaşadıkları anlaşılmıştır.

 

Özet İngilizce :

On the grounds that language and culture cannot be seperated from each other, the target culture education is an essential issue in foreign language education. But target culture education contains several difficulties. The most important problem is the large content of culture itself. Moreover; the students attitudes and perceptions of culture are various. In this manner, determination of the students attitudes and perceptions of culture makes effective contribution to target culture education.

In this study, the Japanese learning students are asked (Erciyes University, Japanese Language and Literature Department, 4th grade) ten questions concerning the attitudes and perceptions of Japanese culture. As a result of this questionnaire, it is made clear that the students are remarkably interested with Japanese culture. On the other hand, although the students have a high opinion of the Japanese culture, they certainly have some difficulties with learning about it.

 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :