Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk halk müziği çalgı topluluklarının yapılanması ve bağlama

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü1
Görüntülenme :
533
DOI :
Özet Türkçe :

Müziğin oluşumunda insan sesinin yanında çalgıların rolü şüphesiz çok büyüktür. Ancak bu çalgıların sahip oldukları niteliklerin tüm yönleriyle ortaya konularak onlardan en üst düzeyde yararlanılması da bir o kadar önemlidir. Bu bağlamda Türk halk müziği çalgı topluluklarının (orkestraların) hangi niteliklere sahip olması gerektiği, bu koşulların sağlanabilmesi için hangi bileşenlerin, ne şekilde düzenlenmesi gerektiği belirlenmelidir. Araştırmada çalgıların mevcut ses özelliklerinin yanında bir çalgı topluluğunda bulunması gereken nitelikler betimsel olarak belirlenmeye çalışılarak bu yönde görüşler ortaya konmuştur. Bunun yanında Türk halk müziği çalgı topluluklarında yer alacak çalgıların mevcut icra şekilleri, ses sınırları, topluluk içindeki uyumları, transpozisyonları (seslerin yazılış ve duyuluşu), armonize ve orkestrasyonun yanında bağlama ve ailesinin Türk halk çalgıları topluluğuna daha geniş bir katkı sağlaması için çözüm önerileri sunulmuştur.

Özet İngilizce :

The role of the instruments in creation of music is as important as the human voice. However taking the maximum advantage of the capabilities of the instruments is also important. In Folkloric Turkish Music Ensembles the instrumens are chosen according to their capabilities and harmony with each other. In this research, beside the existing sound features of instruments, the qualifications that an instrumental group must have are attempted to be determined in portrait and the visions on this respect are expressed In this survey the playing styles, sound ranges, transposition, harmonization and orchestration of the instruments of Folkloric Turkish Music Ensembles is being investigated. There are also some suggested solution for taking more benefit of the baglama family.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :