Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 27

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk dili ve edebiyat eğitiminin hedefleri kapsamında ölçme ve değerlendirmede kullanılan soru nitelikleri

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
466
DOI :
Özet Türkçe :

Edebiyat eğitiminin bütün sosyal bilimler içinde çok özel bir yeri vardır. Edebiyat dersi kuramsal bilgilerin öğretildiği bir alandan çok, her insanın duygu ve düşüncelerini geliştirdiği beceri alanıdır. Bu yüzden bu dersin öğrenme etkinliklerini teorik değil, duygu ve düşünme becerisinin geliştirildiği bir alan olarak tasarlamak, ölçme değerlendirme araçlarının da bu becerileri belirlemeye yönelik olması gerekir. Edebiyat eğitiminde hedeflenen yaklaşımların gerçekleştirilmesinde öğrencilerin analiz, sentez ve değerlendirme düzeyinde kazanımlara ulaşılması bu hedefler arasındadır. Bu araştırmada öğrenme etkinlikleriyle birlikte ölçme araçlarının niteliğinin sözü edilen düşünme becerilerini ölçmeye uygunluğu hedeflenmektedir. Bu araştırmada Türk Dili ve Edebiyat dersi öğretmenlerinin sınav sorularının bilişsel seviyeleri tespit edilmektedir. Farkl liselerdeki on iki edebiyat öğretmeninin sınavlarda sorduğu 335 sınav sorusu Bloom'un bilişsel taksonomisine göre tasnif edilmiştir. Tartışma bölümünde ise elde edilen verilerin edebiyat eğitiminin temel hedefleriyle ne ölçüde uyuştuğu tartışılmıştır.

Özet İngilizce :

Literature education has a special place in social sciences. Literature lessons should aim to provide students with more than some theoretical information. It should be an area of study where students develop emotionally and cognitively. For this reason, learning activities of this lesson should be designed to develop emotional and cognitive-thinking skills of students rather than providing them with theory. Assessment should also focus on skills rather than theoretical understanding. More particularly, students should gain the skills of analysis, synthesis and evaluation which are higher level cognitive skills. In this research, the nature and features of learning activities and assessment practices are considered in the context of above mentioned higher level cognitive skills. In this research, the exam questions asked by literature teachers are analysed in terms of the cognitive level required from the students (whether the questions require students to do analysis, synthesis and evaluation). In total 335 exam questions asked by twelve literature teachers working different high schools are analysed through Bloom s Cognitive Taxonomy. The findings of the analysis are discussed in terms of what extent they overlap with main objectives of literature education.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :