Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Toplumsal ve kültürel değişim sürecinde pop sanatı

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü1
Görüntülenme :
481
DOI :
Özet Türkçe :

İngiltere ve Amerika'da 1950'lerde paralel bir şekilde ortaya çıkmış olan Pop Sanat yirminci yüzyılın başlıca sanat hareketlerinden biri olarak nitelendirilmektedir. Toplumsal değişim sürecinde reklam imgeleri ve resimli romanlar gibi kitle iletişim araçlarından alınan tema ve teknikleri kullanımıyla yirminci yüzyıl sanatına önemli açılımlar sağlamıştır. Pop sanat döneminde hakim olan soyut dışavurumculuğun baskın fikirlerine karşı bir eğilim olarak yorumlanır. Soyut dışavurumculuğun elitist yaklaşımına karşı popüler imgelerin kullanımını amaçlamaktadır. Pop sanat kullandığı imgelerin kültürel anlamda yaygınlığıyla geni halk kitleleri tarafından benimsenmiştir. Bu anlamda sanatçı ve topluluk arasındaki uzlaşmayı temsil ederken, eleştirdiği kültürün bir parçası olmaktan kurtulamamıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Pop art which is emerged in the mid 1950s in Britain and in parallel in the late 1950s in the United States is one of the major art movements of the twentieth century. It is supply important expansions for twentieth century art. It is characterized by themes and techniques drawn from popular mass culture, such as advertising images and comic books in social and cultural process. Pop art is widely interpreted as either a reaction to the then-dominant ideas of abstract expressionism. Pop art aimed to employ images of popular culture as opposed to elitist approach of Abstract Expressionism. Due to used images being widespread in culture, Pop Art is accepted by a broad audience. In this respect, while it represents a reconciliation between artist and community it cannot avoid to be a part of populer culture it criticise.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :