Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2004 , Cilt , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The new rules of the logistics management in the digital environment and evaluation of relationship logistics model (dijital ortamda lojistik yönetiminin yeni kuralları ve ilişkisel lojistik modelinin incelenmesi)

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
388
DOI :
Özet Türkçe :

Dijital ekonomi anlayışı 20. yüzyılın sonunda yaşanan hızlı bir değişim ve dö-nüşüm süreci sonrasında ortaya çıkan yeni bir gerçekliktir. Dijital ortamda, müşteri ile yüz yüze bağlantı kurulmaksızın, malın teslimatına kadar geçen süreçte bilgisayarların kullanı-mı yeni iş stratejilerini beraberinde getirmektedir. Dağıtım kanallarında interneti kullanan işletmeler, siparişten teslimata kadar geçen aşamalarda maliyetleri indirerek hızlı, zamanı-nda ve minimum düzeyde hatalı teslimatı yapma imkanını elde etmektedirler. 21. yüzyılda değişen iş stratejileri aynı ölçüde işletmelerde lojistik yönetimini de etkilemektedir. Bu süreçte, ilişkisel lojistik modelinin kullanılmaya başlanması işletmelerin lojistik fonksiyonlarında hız, esneklik ve etkinliği artırmıştır.

Özet İngilizce :

The digital economy concept is a new reality that has been emerged as a result of rapid change and transformation process at the end of 20th century. The usage of computers in whole process without face-to-face connection with consumers in digital environment brought out new business strategies as well. Enterprises using internet in their distribution channels have the opportunity of delivering goods fast, on-time and with minimum level of mistake through decreasing costs in stages from ordering to the delivery. The changing business strategies in the 21st century drive the logistics manage-ment in enterprises. Implementation of relationship logistics model in the process of logis-tics management provide enterprises speed, flexibility and efficiency in their logistics func-tions.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :