Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2006 , Cilt , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The methods employed by the unionists in power to control people of the ottoman balkan peninsula

Yazar kurumları :
Lecturer in Early Modern Ottoman History at Erciyes University Department of History1
Görüntülenme :
426
DOI :
Özet Türkçe :

The Young Turk revolution was engineered by a committee of union and progress which composed of many different origins. But the main body of the revolutionist movement was the officers among the third army crops in Macedonia. After considerable efforts the revolutionists came to power in 1908. The first demands of this movement were constitution, freedom, equality, and somehow autonomy. The main point shared with non- Muslims and Muslims was to overthrow the absolutist Sultan Abdulhamid II. By overthrowing him, the Young Turks thought that it would be for the better. Thus, they did not hesitate to make any possible collaboration with any subject within the Ottoman Empire. In this paper I shall try to explain which methods the Unionists employed in power to control people of the Ottoman Balkans, and were they successful by using the methods?

Özet İngilizce :

Jön Türk İhtilali farklı etnik kimliklerin temsil edildiği İttihad ve Terakki Cemiyeti tarafından planlandı. Fakat İhtilal hareketinin esasını Makedonyadaki 3. ordu subayları oluşturmaktaydı. Ciddi çabalar sonucunda İttihadçılar 1908’de iktidara geldiler. İttihad ve Terakki Cemiyeti mensuplarının ilk talepleri anayasa, özgürlük, eşitlik ve bir dereceye kadar özerklikti. Bu hareket içerisinde yer alan Müslim ve gayr-i Müslim Osmanlı vatandaşlarının üzerinde ittifak ettikleri nokta mutlakıyetçi bir düşünce ile ülkeyi idare etmekte olan II. Abdulhamid’in yönetimine son vermekti. Bu maksada yönelik İttihadçilar Osmanlı idaresindeki Türk olmayan unsurlar ile ittifak etmekte bir sakınca görmediler. Bu çalışma İttihad ve Terakki idaresinin Osmanlı Balkanlarını control altında tutmak için uyguladıkları metodları inceleyerek uygulanan bu metodlar sonrasındaki başarı durumunu sorguluyacaktır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :