Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 27

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tarihsel materyalizm ve diyalektik

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi1, Felsefe Bölümü2
Görüntülenme :
522
DOI :
Özet Türkçe :

Marx ve Engels tarafından kurulmuş olan tarihsel materyalizm, tarih ve toplumların sosyo-ekonomik gelişiminin diyalektik bir süreçle ilerlediğini öne sürer. Kültür, siyaset ve toplumsal gelişmeler üretim tarz dolaysıyla ekonomiyle yakından ilgilidir. Bu bağlamda ekonomi ve üretim biçimi toplumun alt yapısını ; kültür, sanat, felsefe de üst yapısını oluşturur. Üretim araçlarına ve sermayeye sahip olma sınıfsal farklılaş manın temelini oluşturmaktadır. Tarih sınıflar arasındaki savaşların tarihidir. Diyalektik ise bir yöntem olarak tarihin, oluşun ve siyasal hareketlerin nasıl geliştiğini bize göstermektedir. Fakat böyle bir diyalektik anlayış Hegel'in diyalektik anlayışını tersine çeviren bir anlayıştır. Marx'ın tarihsel materyalizm ile ilgili görüşleri günümüzde tekrar güncellik kazanmış bulunmaktadır.

Özet İngilizce :

Marx and Engels propose that the history of humanism and its socio-economical development go on with a dialectical process. Culture, politics and sociological developments are closely related with the style of production that means economics. In this respect, economics and the style of form the sub substructure, and culture, art and philosophy upperstructure of the society. Acquiring the means of production and capital forms the basis of class differences. History is the history of class conflicts. Dialectic as a method shows us how the history, existence and political movements develop. But, this conception of dialectic is to reverse the Hegelian view of dialectic. Marx s views about historical materialism has brought up to date again. In this respect, there is a talk about going back to Marx (again) .

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :