Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 27

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Students backgraund differences and approaches to obstacles in learning english: a case study

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
350
DOI :
Özet Türkçe :

This qualitative case study aimed at investigating the ways students with different previous learning experiences go through in order to survive the problems faced within a foreign language learning context. The data were gathered qualitatively through semi structured interviews. The students who were purposefully sampled were each interviewed twice. It was found that when students with different entry characteristics go through a similar challenge, they react differently to the obstacles in the way. Students with former failures in learning find it harder to cope with the problems than students with little or no earlier experience in language learning. Since self-efficacy is closely related to students backgrounds, the knowledge of students previous experience in language learning and students strategies against the learning problems may enable teachers to help their students throughout the process.

Özet İngilizce :

Durum incelemesi tarzındaki bu nitel çalışma; farklı öğrenme deneyimleri olan öğrencilerin, yabancı dil öğrenilen bir ortamda karşılaşılan problemlerin üstesinden gelmek için baş vurdukları yaklaşımlar belirlemeyi hedeflemiştir. Veriler, yarı yapılandırılmış görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Amaçlı örnekleme yöntemiyle seçilen öğrencilerin her biriyle iki defa görüşülmüştür. Farklı giriş nitelikleri olan öğrencilerin; daha önce denenmiş bir zorlukla yeniden yüzleştirildiklerinde, engellere farklı tepki gösterdikleri tespit edilmiştir. Başarısız öğrenme deneyimleri olan öğrenciler, deneyimi çok az olan veya hiç olmayan öğrencilere göre, yabancı dil öğrenmeyle ilgili sorunlarla başa çıkmada daha fazla zorlanmaktadır. Öz-yeterlik, öğrencilerin geçmi deneyimleriyle yakından ilgili olduğu için, öğrencilerin geçmiş yaşantılarına ve öğrenme sorunlarına karşı tercih ettikleri yaklaşımlara ilişkin bilgi, öğretmenlerin öğrencilerine yardımcı olmasını kolaylaştırabilir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :