Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal bilişsel öğrenme ve yabancı dil öğretimi

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
514
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı , sosyal bilişsel öğrenme kuramının yabanc dil öğretimi için doğurgularını tespit etmektir. Davranışçılık ile bilişsel kuramlar arasında bir köprü görevi görerek yabancı dil öğretiminde yararlanılabilecek iki yaklaşımın bazı ortak özelliklerini yansıtır. Kuramın öğrenmeye ilişkin en önemli önerileri, model alma yoluyla öğrenme (taklit) ve öz-yeterliktir. Kuram; insanların bazı şeyleri, çevrelerinde gördüklerini taklit ederek öğrendiklerini (model alma) ve yapabileceklerini düşündükleri şeyin, gerçek yaşamda yapabileceklerini etkilediğini ileri sürmektedir. Bu denence ve savlarının, yabancı dil öğretimine katkı saylayacak bazı önerileri bulunmaktadır. Yabancı dil öğrenirken, öğretmen veya daha iyi öğrenciler model görevi görür. Ayrıca, dil sınıflarında hem doğrudan hem de dolaylı pekiştireçler, öğrenmenin artmasına yardımcı olur.İyi model alma ve iyi planlanmış pekiştireçlerin öğrencilerin öz-yeterliklerini arttıracağı düşünülmektedir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to identify the implications of social cognitive learning for foreign language teaching. The theory of social cognitive learning is one of the theories developed to explain learning. As a bridge between behaviorism and cognitive theories, it presents some eclectic features which might be benefited from in foreign language teaching. The most important suggestions of the theory about learning are learning through modeling (imitation) and self efficacy. The theory claims that people can achieve some of their learnings imitating what they see in the environment and that what they think they can do influence what they can really do in their real life. These hypotheses and their corollaries have some suggestions to improve language teaching in classroom. When learning a foreign language, either the teacher or better students function as a kind of model for students. Also, both direct and vicarious reinforcement in language classes contribute to learning and self-efficacy. Good modeling and well-planned reinforcement is stated to lead to higher self-efficacy.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :