Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal bilgiler eğitiminde yansıtıcı inceleme yaklaşımına ilişkin öğretmen görüşleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kayseri Necip Fazıl Kısakürek İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı1
Görüntülenme :
571
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada Yansıtıcı İnceleme Olarak Sosyal Bilgilerin amacı, içeriği ve yöntemi konusunda öğretmen görüşleri incelenmiştir. Çalışma tarama modelindedir. Çalışmanın Örneklemini Kayseri ilinde görev yapan Sosyal Bilgiler ve Sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Kayseri ilinde ilköğretimde görev yapan 444 (Sosyal Bilgiler ve Sınıf) öğretmenden elde edilmiştir. Araştırmada nicel veri toplama aracı olarak, Barr, Barth ve Shermiss (1978) tarafından geliştirilen ve Ersoy Kozan1'ın Türkçeye uyarladığı "Yansıtıcı İnceleme Olarak Sosyal Bilgiler Eğitimine Yaklaşım Ölçeği" kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Yansıtıcı İnceleme Olarak Sosyal Bilgilerin, amaç, içerik ve yöntem boyutuna ilişkin öğretmen görüşlerinin cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiş, ancak genel olarak öğretmenlerin branş, ve mesleki kıdemlerine göre görüşlerinde anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

This study explores teachers' opinion considering the method, goal, and content of social studies thought as Reflective Inquiry Approaches, this study is based on survey model. Samples of this study are selected between social studies teachers and elementary teachers who work in the city of Kayseri. The data has been collected by 444 social studies teachers and elementary teachers who are currently working in Kayseri. Quantitive data is collected "Approaching Social Studies Thought as Reflective Inquiry Approaches Subject Scale" which was developed by Barr, Barth and Shermiss (1978) and adopted into Turkish by Ersoy Kozan At the end of the research it is identified that there is no differences about teachers' view according to gender on approaching social studies thought as reflective inquiry approaches subject scale on the base of aim, content and method.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :