Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 31

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Siyasi partilerin 2007- 2011 türkiye genel seçimlerinde web sitesi kullanımı ve karşılaştırmalı analizi

Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü1
Görüntülenme :
498
DOI :
Özet Türkçe :

İletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişme ve çeşitlenmeler, büyüyen küresel bilgi ağı, daha fazla insanın bu teknolojilere sahip olmaya başlaması, ticari ve ekonomik konuların yanı sıra siyasal süreçlerde de internet kullanımının önem kazanmasına neden olmuştur. Günümüzde çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların, kendilerini tanıtmada ve ürün -hizmetlerini tüketicilerine sunmada, yeni iletişim teknolojilerini ağırlıklı olarak kullanmalarına benzer olarak siyasal pazarlamanın bir parçası olarak siyasi partilerin web sitelerini kullanma gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu amaçla hazırlanan çalışma 2007 ve 2011 genel seçimleri öncesinde internetin Türkiye'deki siyasal partiler tarafından ne derece etkin kullanıldığını ortaya koyma amacını taşımaktadır. Bu doğrultuda çalışmanın literatür taraması bölümünde medya-politika ilişkisini yansıtan modellere, bir kitle iletişim aracı olarak internetin siyasal partiler tarafından hangi amaçlarla kullanıldığına değinilmekte, Türkiye'deki siyasi partilerin yeni iletişim teknolojileri ve interneti daha önceki dönemlerinde nasıl kullandıkları değerlendirilmektedir. Analiz bölümünde ise 23. ve 24. dönemde TBMM'de temsil edilen siyasi partilerden iktidar partisi AKP ve ana muhalefet partisi CHP web siteleri içerik analizine tabi tutulmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The rapid developments and variations taking place in communication technologies, booming global information web and the usage of these technologies by a rising number of people have contributed to the vitality of internet not only in trade and financial affairs but also in political processes. Similar to the predominant usage of new communication technologies by many institutions from different sectors for publicizing themselves and presenting their products and services to the customers, political parties also need to use web sites as a part of political marketing especially during the election periods. The survey which is prepared for mentioned reason is targeted at furnishing how effective internet was used by political parties prior to 2007 and 2011 general elections. Models which reflect the relationship between media and politics and the usage goals of internet as a mass communication tool by political parties are studied in the literature consulting part of the survey with an evaluation of how new communication technologies and internet were adopted and used by Turkish political parties. In analysis part of the survey, the web sites of governing party: AKP and main opposition party: CHP, are examined in content basis as the parties which were represented in Turkish National Assembly in 23rd and 24th term.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :