Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2005 , Cilt , Sayı 19

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sivas’ta memur sendikacılığı

Yazar kurumları :
Cumhuriyet Üniversitesi1
Görüntülenme :
399
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye’de memur sendikacılığı 1961 Anayasası’yla yasallık kazanmış; memur sendikaları 1965’de kurulmaya başlamıştır. Sivas’ta ilk memur sendikası öğretmenler tara-fından kurulmuştur. 1965-1971 arası dönemde, bu şehirde diğer memurlar tarafından ku-rulmuş bir sendika yoktur. Ülkemizde, memur sendikacılığı, 1990’da fiili olarak yeniden başlamış; Sivas’ta özellikle 1992’den sonra çok sayıda memur sendikası kurulmuştur. Bu çalışmada, Sivas’ta kurulan memur sendikaları, sendikaların faaliyetleri ve sen-dikalaşma oranları incelenmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The civil servant unionism is legalized with the 1961 Constitution in Turkey; the first unions began to be established in 1965 by teachers in Sivas. In 1965-1971, there was no union established by other civil servants. In our country, the civil servant unionism rebegan in 1990; after 1992, many unions were established in Sivas. In this article, the civil servant unionism established in Sivas, the rate of unionization and the activities of the unions have been examined.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :