Şer’iyye Sicil Defterleri’nin Sanat Tarihi Araştırmalarındaki Önemi (Kayseri Ölçeği)

Sanat Tarihi çalışmaları açısından, Kayseri Şer’iyye Sicil Defterleri’ndeki doğrudan ya da dolaylı bilgiler sayesinde, günümüze ulaşan ve ulaşamayan anıtların hangi yüzyılda faal olduğu, şehrin fiziki gelişimi, banileri, inşa tarihleri, bulunduğu mahalleler, ne zaman, kimin tarafından onarıldıkları, ne kadar vakıf gelirlerinin olduğu, mütevellilerinin kim olduğu, imam, müezzin, zaviyedar, müderris ve diğer görevlilerin ne kadar ücret aldıkları tespit edilebilmektedir. Şer’iyye Sicil Defterleri gibi ana kaynaklarımızın tamamı okunarak değerlendirilmesi yapılamadığı sürece, Türk sanatı, tarihi, kültürü ve diğer bütün alanlarda yapılacak olan çalışmaların tamamı eksik kalacaktır

In terms of art history studies, the direct or indirect data in the court records of Kayseri (Ser’iyye Sicil Defterleri of Kayseri) can be used. From these records it can be found out: in which century the surviving and unsurviving monuments were actively used, the physical development of the city, the monuments’ donor, the date of building, in which neighbourhood they were, when and whom they were repaired by, the amount of foundation revenue; whose mutevelli they were, how much wage imam, muezzin, zaviyedar, muderris and the other officials had. Unless the evaluation of our basic sources like Ser’iyye Sicil Defterleri by being wholly read can be made, all the studies on Turkish art, history, culture and the other fields will be lacking

Kaynakça

Akgündüz, Ahmet, Şer’iye Sicilleri, İstanbul, 1988, C.I, s. 11-17.

Atmaca, Dilek, 225 Numaralı Kayseri Şer'iyye Sicili H. 1288/90-M. 1871/73 Metin Transkripsiyonu ve Değerlendirme, (Erciyes Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Kayseri, 1999, s. 315; 375-376.

Caner, Songül, 138 Numaralı Kayseri Şer'iyye Sicili Defteri (H. 1161-62 / M. 1748-49) Transkripsiyon ve Değerlendirme, (Erciyes Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitü- sü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Kayseri, 1997, s.52.

Çapar, Ahmet, 61/1 Numaralı Kayseri Şer'iyye Sicili (H. 1061-M.1650) Transkripsiyon ve Değerlendirme, (Erciyes Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Kayseri, 2002, s. 172-173.

Çayırdağ, Mehmet, “Kayseri’de Köşk Medresesi’nin Hankâh (Buk’a) Olduğu Hakkında 1657 Alınan Mahkeme Kararları”, VI. Ortaçağ ve Türk Dö- nemi Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Sempozyumu (08-10 Nisan 2002) Bildirileri, (Editörler: M.Denktaş-Y.Özbek-A.Sağıroğlu Arslan), Kayseri, 2002, s.261.

Çördük, Selahattin, 20/1 Numaralı Kayseri Şer'iyye Sicili H.1027/M.1617), (Erciyes Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Kayseri, 1995, s. 403, 406.

Deveci, Sefure, 55/2 Numaralı Kayseri Şer'iyye Sicili (H.1055-M.1645) Transkripsiyon ve Değerlendirme, (Erciyes Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Kayseri, 2002, s. 237, 246-247, 263.

Doğan, Mesude, 134 Numaralı Kayseri Şer’iyye Sicili (H.1157-M.1744), (E.Ü.FenEdebiyat Fakültesi,Tarih Bölümü, Lisans Tezi), Kayseri, 1997, s. 31-32.

Duran, 0rhan, 90 Numaralı Kayseri Şer'iyye Sicili (H.1091-M.1680) Transkripsiyon, (Erciyes Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Kayseri, 1994, s. 176-177.

Ertürk, Mustafa, Kayseri’nin 13 Numaralı Şer'iyye Sicili, (Erciyes Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Kayseri, 1994, s. l- 2.

Gündüz , Ahmet, XVIII. Yüzyılın Son Çeyreğinde Kayseri, (1775-1800) (Erciyes Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi), Kayseri, 1994, s. 100.

Gündüz, Ahmet, 27/3 Kayseri Şer'iyye Sicili (H. 1035-36 / M. 1625-1626), (Erciyes Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Kayseri, 1995; s. 849.

Kaldı, Mehmed, 18 Numaralı Kayseri Şeriyye Sicili H.1025-M.1616, (Erciyes Üniversitesi-Fen-Edebiyat Fakültesi,Tarih Bölümü, Lisans Tezi), Kayseri, 1994, s. 32.

Kaplan, Ali, 104 Numaralı Kayseri Şer'iyye Sicili Defterinin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi (H. 1109 / M. 1697-H. 1110 / M.1698), (Erciyes Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Kayseri, 1999, s. 131-132.

Karagöz, Mehmet, XVIII. Asrın Başlarında Kayseri, (Erciyes Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi), Kayseri, 1993, s. 100.

Karakaş, Muhammed, XVIII. Yüzyılın İkinci Yarısında Kayseri (1750-1775), (Erciyes Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi), Kayseri, 1997, s. 71.

Kaya, İsmail, 15/2 Numaralı Kayseri Şer'iyye Sicili Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi (H. 1019/20-M.1611/12), (Erciyes Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Kayseri, 1995, s. 151, 170.

Kılıç, Mustafa, 197/1 Numaralı Kayseri Şer'iyye Sicili (H.1246/1248- M.1831/1832) Transkripsiyon ve Değerlendirme, (Erciyes ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Kayseri, 2002, s.112.

Kozan, Berna, 62 Numaralı Kayseri Şer'iyye Sicili (H.1062-M.1652) Transkripsiyon ve Değerlendirme, (Erciyes Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Kayseri, 2000, s. 38.

Oğuz, Mustafa, 59 Numaralı Kayseri Şer'iyye Sicili (H.1062-M.1652)Transkripsiyonu ve Değerlendirme, (Erciyes Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Kayseri, 1998, s. 73-75, 80-82.

Süslü, Mustafa, 20/2 Numaralı Kayseri Şer'iyye Sicili H. 1027-1028 ( M. 1617- 1618) Transkripsiyon ve Değerlendirme, (Erciyes Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Kayseri, 1995, s. 233, 334, 373.

Şekeroğlu, Erdal, 183 Numaralı Kayseri Şer'iyye Sicili Defteri (H. 1224/25- M.1809/1810) Metin Transkripsiyonu ve Değerlendirme, (Erciyes Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Kayseri, 1999, s. 86.

Şen, Gültekin, 69 Numaralı Kayseri Şer'iyye Sicili (H. 1069-M.1658/59) Transkripsiyonu ve Değerlendirilme, (Erciyes Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Kayseri, 1996, s. 208-212.

Tan, Murat, 66/2 Numaralı Kayseri Şer'iyye Sicili Defteri (H. 1067/68- M.1656/57) Transkripsiyon ve Değerlendirme, (Erciyes ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Kayseri, 1998, s. 229.

Taşdemir, Osman, 223 Numaralı Kayseri Şer'iyye Sicili (H.1288/90-M.1870/73) Metin Transkripsiyonu ve Değerlendirme, (Erciyes Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Kayseri, 1999, s. 219.

Temur , İlhami, 136 Numaralı Kayseri Şer'iyye Sicili Defteri (H.1159-M.1746) Transkripsiyon ve Değerlendirme, (Erciyes Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Kayseri, 1997, s. 142.

Tok, Özen, 130 Numaralı Kayseri Şer'iyye Sicili (H.1151-M.1738/39) Transkripsiyon ve Değerlendirmesi, (Erciyes Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Kayseri, 1996, s. 98-99.

Ünal, Ayhan Afşin, 92 Numaralı Kayseri Şer'iyye Sicili H. 1095 / M. 1683-84, Transkripsiyon ve Değerlendirme, (Erciyes Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Kayseri, 1995, s. 243.

Yılmaz, Mukaddes, 55/1 Numaralı Kayseri Şer'iyye Sicili (H.1055-M.1645) Transkripsiyonu ve Değerlendirme, (Erciyes Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Kayseri, 1998, s. 198, 200, 214-215.

Yurtlak, Rıdvan, 66/1 Numaralı Kayseri Şer'iyye Sicili Defteri (H. 1067-M.1657) Transkripsiyon ve Değerlendirme, (Erciyes Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Kayseri, 1998, s. 203-204.