Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 27

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Senuma kayō’nun japon çeviri edebiyatı tarihindeki yeri ve çehov çevirileri

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Japon Dili ve Edebiyat Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
440
DOI :
Özet Türkçe :

Meiji dönemi (1868-1912) çeviri edebiyatı , Japon edebiyat tarihindeki önemli süreçler arasında yer alır. 1870'li yıllarda ilk örnekleri ortaya çıkmaya başlayan, 1880'li yıllarda ise büyük bir ivme kazanan çeviri edebiyatı , çağdaşlaşma hareketleri içerisinde Japon edebiyat ve kültür dünyasını besleyen önemli kaynaklardan biri olmuştur. Çeviri edebiyatı, özellikle geleneksel ve sınırlı edebi kalıplar arasına sıkışmış Meiji dönemi başlarındaki Japon edebiyatına yeni açılmış ve anlayışlar kazandırması bakımından Japon edebiyat tarihinde büyük önem taşımaktadır. Senuma Kayö (1875-1915), Meiji dönemi çeviri edebiyatının önde gelen isimlerinden birisi olarak kabul edilir. Yapıt başarılı çevirilerle Anton Çehov'u Japon edebiyat çevrelerine tanıtan Senuma, çeviri anlayışı ve üslubu ile de dönemin çeviri dünyasına yön veren başlıca isimlerden birisi olmuştur. Senuma Kayö , başarılı bir çevirmen olduğu kadar, çağdaşlaşma yolunda hızla ilerleyen Japon toplumunda, çağdaş Japon kadınının temsilcisi bir bayan olarak da ilgi çeken bir kişilik olmuştur. Bu çalışmada, Senuma Kayö'nun yaşamından kronolojik kesitler verilerek Japon çeviri edebiyat içerisindeki konumu ve çalışmaları ana hatlarıyla ele alınmaya çalışılacaktır.

Özet İngilizce :

The Meiji era (1868-1912) literature of translation takes place between important processes in Japanese literature history. The literature of translation, the first examples of which started to come out in the 1870s and which gained a great speed in the 1880s, has become one of important sources feeding the Japanese literature and culture world within modernization movements. The literature of translation carries a big importance in the Japanese literature history for it brought in new opening and understanding to the Japanese literature of the beginning of the Meiji era.

Senuma Kayö (1875-1915) is accepted as one of the leading people of the Meiji era the literature of translation. Senuma, who introduced Anton Chekhov to the Japanese literary translations, has become one of primary names directing the translation world of the era through the translation understanding and style. Senuma Kayö is a successful translator and she has become a conspicuous personality as a woman representative of contemporary Japanese women in the Japanese society improving fast in modernization road as well.

In this article, chronological parts will be given from life of Senuma Kayö and her position and works within the Japanese literature of translation will be handled.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :