Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2005 , Cilt , Sayı 19

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Selahattin pınar bestelerinde hicaz makamının işlenişi ve çağdaşı bestekarlarla karşılaştırılması

Yazar kurumları :
Erciyes Ünv. Güzel San. Fak. Müzik Bölümü1
Görüntülenme :
351
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, XX. yüzyılın önemli bestecilerinden olan Selâhattin Pınar eserlerin-de ve çağdaşı bestekârlarda Hicâz makamının nasıl kullanıldığını ortaya çıkarmak, bu bes-tecinin dönemin diğer bestecilerinin eserleriyle benzer ve farklı taraflarını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, Aksak usulünde bestelenen toplam kırk sekiz eser “Bilgi-sayar Destekli Analiz Yöntemi” ile incelenerek “ses alanı”, “perdelerin kullanım sıklığı”, “süre değeri” ve “seyir analizi” bakımından geleneksel makam yapısına uygunlukları ve farklılıkları tespit edilmiştir. Araştırma büyük ölçüde istatistik sayım ve ölçümlere dayan-maktadır.

Özet İngilizce :

This research has made in order to determine the usage of hicaz maqam in the works of Selahattin Pınar and his contemporaries, also to distungish differences from each other. Through this objective, 48 songs which are composed in Hicaz modal tone and Aksak rhythm belonging to one of the 20th century composer; Selahattin Pınar and his era’s composers, are viewed by “Computed Aided Analyse Method” upon “register”, “frequency of use of musical notes”, “period value”, “melodical progression analyse”. As a result of this study, these songs harmonies and differences with traditional modal tone structure are detarmined. This research is based mainly on statistical counts and measurements.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :