Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2006 , Cilt , Sayı 20

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

şehriyar’ın şiirlerindeki kültür değerleri

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
425
DOI :
Özet Türkçe :

Şehriyar, Azerbaycan Türk edebiyatının XX. yüzyıldaki en önemli şairlerinden biridir. Onun şiirlerinde ses ve anlam mükemmel bir uyum içindedir. Şehriyar’ın şiiri, edebî bir form olmanın ötesinde, içinde şekillendiği coğrafya ve zihniyetin bütün kültürel değerlerini barındırır. Bu anlamda Şehriyar’ın şiirlerinde; Türk örf, âdet ve inanma biçimleri ile mecazlar, söz kalıpları, atasözleri ve deyimlerden oluşan bir kültürel yapı bulunmaktadır. Şair, sözü geçen geleneksel kültür unsurların kendi söyleyişiyle yeniden yorumlamış, bu değerleri kalıcı kılmayı başarmıştır.

Özet İngilizce :

Şehriyar has been one of the most important poets of the Azerbaijan Turkish literature in the 20th century. In his poems sound and meaning have been in an accord. Apart from being a literature form, her poems includes all the culturel values of the geography and understanding it has been found in. In this respect the poems of Şehriyar have a cultural structure including Turkish customs, traditions and beliefs as well as phrases, proverbs and idioms. The poet has evaluated traditional cultural values in his own terms and brought them to this date.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :