Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 27

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sam taylor wood’un yapıtlarındaki ikon video olgusu ve disiplinlerarasılık

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü1
Görüntülenme :
430
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüz sanatında disiplinlerarası pratikler, sanatsal bağlamda yeni ve geleneksel tanımlarla adlandırılamayan melez formlar ortaya çıkarmaktadır. Bu durum, sanatsal disiplinlerden özellikle video ve filmin günümüz sanatında sadece bir araç değil ba at bir form olarak dolaşıma çıktığı anlamına da gelmektedir. Video ve filmin kendi kullanım alanından dışarı çıkışına yapılan en özgün müdahale pratiklerinden biri tüm disiplinleri bir arada kullanan İngiliz sanatçı Sam Taylor Wood'un yapıtlarında ve çalışma disiplininde görülmektedir. Wood'un yapıtlarında ortaya çıkan "ikon" kavramı imgenin sanatsal yaratımına ek olarak videonun/filmin bir form olarak biçimlenmesini öne sürmekte ve aslında günümüz sanatının temel problematiklerinden form ve imgenin esas politikasını farklı bir yönden açılımlamayı vurgulamaktadır. Bu farklı tutum, günümüz sanat pratiklerinin bel kemiği olan sanat nesnesinin çok-anlamlı kimliği ile birleşmekte ve sanat için ortaya yeni formlar koymaktadır.

Özet İngilizce :

Interdisciplinary practices in contemporary art constitute the hybrid forms that can not be named with artistical context and tradional definitions.This situation gives us a meaning that video and film through the artistical diciplines are not just devices but they are more dominant forms go around the world.One of the most original intervention practice about the using of film and video in outer environment without their own specific usage has been seemed in the artworks and work dicipline of Sam Taylor who can use all diciplines together.The concept of icon which come into being in Sam Taylor s artworks puts forward the idea of taking shape of video/film as a form in addition to the creation of image and it actually emphasizes the expansion of form and image through the basic problematics of today s art with a different direction. This different situation is emerging and combining with the very expressive identitiy of art object which is the backbone of today s art practice and it is revealing new forms for art.

Anahtar kelimeler :

,

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :