Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 27

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Resim, müzik ve sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin ingilizce öğrenmesinin incelenmesi: bir aksiyon araştırması

Yazar kurumları :
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
447
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmanın amacı , Resim, Müzik ve Sınıf Öğretmenliği (SÖ) anabilim dalları birinci sınıflarında okuyan öğrencilere aksiyon araştırması yöntemiyle İngilizce I ve II derslerini öğretmek, cinsiyet ve anabilim dalları gibi değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışma ayrıca, öğrencilerin İngilizce' ye karşı tutumlarını anabilim dalları ve cinsiyet değişkenlerine göre bulmayı hedeflemiştir. Araştırmanın evrenini, Eğitim Fakültesi, Müzik, Resim ve Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dallarındaki öğrenciler; örneklemini ise birinci sınıfta İngilizce I ve II dersini alan öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri, anket, gözlem, tutum ölçeği, vize ve final sınavları aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde istatistiksel hesaplamalar; yüzde (%), frekans, t-testi ve nitel betimleme yapılmıştır. Araştırma, Resim, Müzik öğrencileri ile Sınıf Öğretmenliği öğrencileri, kız ve erkek öğrenciler arasında, İngilizce öğrenme başarıları açısından önemli bir fark olduğunu göstermiştir. Ayrıca, Resim, Müzik ve Sınıf Öğretmenliği öğrencilerinin tutumları arasında istatistiksel anlamlı bir fark olmamasına rağmen, kız ve erkek öğrenciler arasında anlamlı bir fark görülmüştür. Bu nedenle, yabancı dil öğretiminde Resim ve Müzik öğrencilerine pisiko-motor öğrenmeye uygun yöntem ve teknikler, Sınıf Öğretmenliği öğrencilerine ise bilişsel yöntem ve teknikler kullanılması önerilmiştir.

Özet İngilizce :

This study has aimed to analyse students successes in learning English I and II through the use of educational action research and to find out the relationships of variables like gender and class between the Fine Arts and Primary Education departments. Besides, the study has also analysed the students attitudes towards English according to sexes and classes. The population of the study Art, Music and Primary Education Department students in Education Faculty and the sample of the study is 170 students who take English I and II and are in year one. Data were collected by the use of observations, attitude scale, visa and final exams. The collected data were analysed as statistical calculations, per centage (%), frequency, t-test, and qualitative descriptions. The analysis has indicated that there is a significant success difference in learning English between the Art, Music and Primary Education students, and between boys and girls. Although there is no significant difference towards English among the three departments, there is significant attitude difference between boys and girls. Hence psycho-motor methods and techniques are suggested for the Art and Music students and cognitive methods and techniques are suggested for the primary education departmen students.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :