Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2001 , Cilt , Sayı 10

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Protestan amerikan misyonerleri, anadolu’daki rumlar ve pontus meselesi

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü1
Görüntülenme :
452
DOI :
Özet Türkçe :

Başlangıçta kişisel ve çoğu zaman da romantik bir hareket olarak başlayan misyonerlik faaliyetleri, en parlak dönemini XIX. yüzyılda Osmanl ı topraklarında yaşamıştır. Bu dönem içerisinde Osmanlı Devleti zay ıflayıp gerilerken, misyonerlik faaliyetleri maddî olanaklarını artırmış, dinî amacının dışında emperyalizmin öncülüğünü de üstlenmiştir. Osmanlı toplumunun çeşitli din ve ırktan oluşan çoğulcu bir yapıya sahip olması ve bu yapı içerisinde Müslüman olmayan tebaaya din, dil, örf, adet ve geleneklerde gösterilen hoşgörü Osmanlı topraklarını misyonerlik faaliyetleri için cazip hale getirmiştir.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :