Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 27

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Postmodern narrative elements in cervantes’s don quixote

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi1, İngiliz Dili ve Edebiyat Bölümü2
Görüntülenme :
416
DOI :
Özet Türkçe :

Post-modernizm günümüzde oldukça popular ve etkili olan bir akımdır. II. Dünya Sava modern dönemin kapandığı tarih olarak kabul edilir. Modern sonrası akım ile düşüncenin ürünü olan birey, kimlik ve cinsel rollerin dağılımı ile ilgili fikirler sorgulanım ve modern bakış açısı parçalanmıştır. Modern-sonrası [post modern] bakış açısı edebiyat metinlerinin yazılmasında ve değerlendirilmesinde de modern yaklaşımın tezlerine kar çıkmıştır. Yeni durumu anlatmak için post-modern yazarlar yeni söylemler geliştirmişlerdir. Ancak, post-modern yazarlar kullandıkları bütün anlatı tekniklerinin yeni ve özgün olduğunu söylemek oldukça zordur. 18.y yüzyıl romanlarında da benzer anlatı teknikleri kullanılmıştır. Özellikle, Cervantes ve Sterne gibi yazarlar post-modern yazarların yaygın olarak kullandıkları anlatı tekniklerine başvurmuşlardır. Bu çalışmanın amacı Cervantes in Don Quixote adl romanında günümüzde post-modern anlatı teknikleri olarak tanımlanan teknikleri nasıl kullandığını açıklamaktır.

Özet İngilizce :

Postmodernism is a recent intellectual movement which has a powerful influence on contemporary literary writings. World War II has been the last phase of the modern world. The ideas of individuality, identity, gender-relations are challenged and a new discourse is created to represent the disjunction of modern perspective. The postmodern influence also challenged the modern approach to literary texts. Postmodern writers seem to have new discursive practices to represent the present condition. However, not all the narrative techniques used by post-modern writers are new and original. It is possible to find out similar narrative techniques in the 18th century in which writers like Cervantes and Sterne used similar narrative devices. The present paper aims to illuminate how postmodern narrative elements are present in Cervantes's Don Quixote.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :