Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

özengen müzik eğitiminde klasik gitar eğitimi

Yazar kurumları :
Selçuk Üniv. Eğitim Fak. Güzel Sanatlar Eğt. Böl. Müzik Eğt. ABD1, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü2
Görüntülenme :
528
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, ülkemizde özengen (amatör) müzik eğitimi kurumları içerisinde klasik gitar eğitiminde kullanılan yöntemlerin, eğitmen ve öğrenci tutumlarının, hedeflerin ve bu süreçte ortaya çıkan problemlerin belirlenmesi ve çözüm önerileri oluşturulabilmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla araştırmayla ilgili kaynaklar incelenerek, 16 ilde, müzik eğitimi veren 50 kurumdaki 55 klasik gitar eğitimcisine 12 çoktan seçmeli ve 1 açık uçlu toplam 13 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. Anketten elde edilen veriler istatistiksel olarak frekans (f) ve yüzde (%) dağılımını ifade eden tablolarla gösterilmiş, yorumlanmıştır. Anketin açık uçlu 13. sorusu ise içerik analizi yapılarak değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonunda; özengen müzik eğitimi veren kurumların bir araya gelerek kendi kendilerini denetleme sistemini de içeren bir ortak yapıda örgütlenmesi, bu kurumların salt ticari kaygılardan oluşan yaklaşımlardan arındırılması ve nitelikli bir özengen müzik eğitimi için alanında yeterli birikime sahip eğitimcilerin bulunduğu bir istihdam ortamının yaratılması gerekliliği önemli sonuçlar arasında yer almıştır

Özet İngilizce :

This study has been carried out to establish how classical guitar training is made in the institutions providing classical guitar training, to determine the problems confronted and give suggestions for solution. With this purpose the background literature were examined and a questionnaire including totally 13 questions, one of which was an open-ended and the other 12 were multiple choice questions was employed to 55 trainers of classical guitar in 50 institutions providing music teaching from 16 cities in six geographical regions. The results obtained from the questionnaire were statistically shown as the tables reflecting frequency (f) and percentage (%) distribution and commented and the distribution of percentage was evaluated by using graphics as slice of a cake. Being an open-ended question, the 13th question of the questionnaire has been evaluated by making content analysis. As a result of the evaluation, it was found out that the institutions providing amateur music training should gather in order to supervise themselves based on a common structure instead of commercial purposes, and employ qualified trainers in amateur music teaching.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :