Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2001 , Cilt , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Osmanlı dönemi kur’an tefsirlerinde türklerle ilgili değerlendirmeler

Yazar kurumları :
E. Ü. İlahiyat Fakültesi 1
Görüntülenme :
487
DOI :
Özet Türkçe :

İslamî Türk tarihinde hayatın her alnında zengin bir birikimi temsil eden Osmanlı dönemi, ilim adamları için önemli bir güç ve güven kaynağı olmuştur. Bu bağlamda onlar, Kur'an ayetlerinden kendi toplumlarını yücelten, tüm toplumlara örnek gösteren işaretler çıkatmışlar, tarihî anlatım ve yorumlara esas teşkil eden ayetlerin muhatabı olarak kendilerini görmüşlerdir. Tefsirlerde müslümanlık öncesi ve sonrası olmak üzere Türk tarihine ilişkin iki ayrı değerlendirme söz konusudur. Osmanlı müfessirlerinin çoğunluğu, Müslümanlık öncesi tarihleriyle Kur'an'da anlatılan tarih arasında ilgi kurma noktasında başkalarının nakilleriyle yetinmişlerdir. Genelde onlar, İslam öncesi tarihlerinde Türkler için söylenen olumsuz ve ideolojik yorumlara tefsirlerinde ya aynen yer vermişler, ya da bunları görmezlikten gelerek herhangi bir görüş ortaya koymamışlardır. Türk müfessirleri arasında sayı- ları az da olsa bu dönem tarihlerine sahip çıkanlar olmuş ve bazı tefsirlerde yer alan Türkler hakkındaki olumsuz yargıları kesinlikle kabul etmemişlerdir. Müslümanlık sonrası tarihlerine gelince, onlar, buna çok sıkı bir şekilde sahip çıkmışlar, Kur'an'ın nitelik ve davranışıyla örnek gösterdiği yönetici ve toplumu da Osmanlı olarak görmüşlerdir.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :