Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 24

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Osmanlı devletinde merkez-taşra ilişkisi bağlamında avarız, nüzul ve sürsat vergileri (şer’iyye sicillerine göre xvii. yüzyılda kayseri sancağı)

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü1
Görüntülenme :
392
DOI :
Özet Türkçe :

Şer'iyye Sicilleri kullanılarak Karaman Eyâletine bağlı Kayseri Sancağı'nda uygulanan avârız, nüzul ve sürsat vergileri incelenmiştir. Kadı tarafından idare edilen kazâlar merkezî yönetimin küçük bir nüvesini teşkil etmekteydi. Kadı , avârızhânelerin tespitinde birinci derecede karar mercii idi. Aynı zamanda Sultan'ın yasal otoritesinin temsilcisi idi. Kadı , köy ve kasabalardaki avârızhâneleri teker teker tespit etmekteydi. Bu çalışmada Kayseri'deki bir avârızhânesinin kaç gerçek hâneden oluştuğu tespit edilerek XVII. yüzyılda sürsat, nüzul vergilerinin Kayseri'deki yansımaları incelenmiştir.

Özet İngilizce :

This paper uses şer'iyye registries to examine avârız, nüzul and sürsat taxes in Kayseri sanjak of Karaman province. Civil and judicial administration was carried out under a seperate parallel system of small municipal or rural units called kazâs administered by a kadı . One of the main responsibilities of the kadıs was to enter all avârızhâne in a register and to inform the government about them. The kadıs represent the legal authority of sultan. It was the kadı that had to prepare a register of distribution assigning the amount of each village and town district to contribute towards the sum demanded by the government. The number of gerçekhânes in a avârızhâne unit varied over time and place, according to the şer'iyye registries in this study we determined their numbers in Kayseri. This paper examines reflections of sürsat and nüzul taxes in Kayseri in the XVII. Century.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :