Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ortaöğretim fizik ders kitaplarına ve müfredatlarına afyonkarahisar’daki öğretmen ve öğrencilerin bakışı

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi1, Afyon Kocatepe Üniversitesi2
Görüntülenme :
445
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Afyonkarahisar ilindeki fizik öğretmenlerinin ve onların öğrencilerinin fizik dersi müfredat programları ve ders kitapları ile ilgili görüşleri tesbit edilmiştir. Çalışmaya Afyonkarahisar merkez ve ilçelerindeki ortaöğretim kurumlarından 70 öğretmen ve 1392 öğrenci katılmıştır. Çalışma ön anket, tarama konferansı ve anket aşamalarından oluşmuştur. Öğrencilere uygulanan anketin güvenirlik katsayısı , 0,90 olarak hesaplanmıştır. Öğretmenlerin ve öğrencilerin çoğunluğunun mevcut fizik müfredat programlarından ve ders kitaplarından memnun olmadığı ve bunların güncellenmesi gerektiğini düşündükleri anlaşılmıştır. Öğretmen ve öğrencilerin fizik dersi için ayrılan ders saatini yetersiz buldukları ve ders kitaplarının öğrencilerin üniversiteye giriş sınavlarıyla alakalı beklentilerini karşılayamadığı ortaya çıkmıştır.

Özet İngilizce :

In this study, we examined physics teachers' and their students' opinions about the current physics curricula and physics textbooks in Afyonkarahisar. 70 teachers and 1392 students from Afyonkarahisar and its districts participated in the study. The study consisted of three parts including a pre-survey, a screening conference and a post-survey. Cronbach's Alpha, the validity of the post-survey was found to be 0.90. Majority of the teachers and the students stated that they were not satisfied with the current physics curricula and textbooks, and they thought that the curricula and the textbooks should be updated. Our study also revealed that physics teachers and their students believed that the amount of time allowed for the physics courses are not enough, and the current physics textbooks could not satisfy students' expectations about the university entrance exam

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :