Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul rehberlik servislerinin fiziksel/mekânsal koşullarının incelenmesi

Yazar kurumları :
Cumhuriyet Ünviversitesi Eğt. Fak.1
Görüntülenme :
429
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, eğitim ortamlarının önemli bir birimini oluşturan okul rehberlik servislerinin fiziksel/mekânsal koşulları, rehber öğretmenlerin mekânsal algıları açısından incelenmiştir. Araştırmada, durum çalışması modelinde, yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılmıştır. Eğitim ortamlarının genel fiziksel/mekânsal özelliklerinden yola çıkılarak, rehberlik servislerinin kendine özgü fiziksel değişkenlerini kapsayan “Görüşme Formu” geliştirilmiştir. Görüşme formu, rehber öğretmenlerin mekânsal algıları ve araştırmacıların izlenimleri birlikte değerlendirilerek işaretlenmiştir. Elde edilen veriler kay-kare tekniği ile analiz edilmiştir. Sonuçlar, rehberlik servislerinin fiziksel/mekânsal özelliklerinin okul türleriyle ve okul düzeyleriyle bağlantısı kurularak tartışılmıştır. Rehberlik servislerinin fiziksel koşullarının genelde uygun/orta uygun olduğu, bu durumun rehberlik servislerinin kamu ya da dershane/özel oluşuyla ilgili olmadığı, değişkenlerin her kurumda farklı nedenlerle değişiklik gösterdiği ortaya çıkmıştır. Rehberlik servislerinin fiziksel/mekânsal koşullarının, öğrencilerin ve eğitimcilerin gelişimsel/kişisel gereksinimlerini karşılayacak şekilde düzenlenmesi gerektiği önerilmiştir

Özet İngilizce :

In this study, the physical/spatial conditions of the school guidance services as an important part of educational environment have been investigated in terms of spatial perceptions of guidance teachers. In the research, structured interview method has been used in the model of case study. “Interview form” including the physical variables of guidance services has been improved by considering general physical/spatial aspects of educational environments. Interview form has been marked by evaluating both spatial perceptions of guidance teachers and impressions of researchers. The resulting data have been analyzed by chi-square technique. As a result, the physical/spatial aspects of the school guidance services have been discussed in relation with types and levels of schools. The physical conditions of guidance services, in general are appropiate /medium appropiate and this case is note related to about the status of public or private schools; the physical variables in each institution varies with different reasons. It has been suggested that the physical/spatial conditions of the school guidance services should be regulated by considering developmental/individual requirements of students and educators

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :