Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2004 , Cilt , Sayı 17

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul müdürü koltuğundaki kadınlar: kayseri ili örneği

Yazar kurumları :
E.Ü. Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
493
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmanın amacı, Kayseri devlet okullarında görev yapan kadın okul müdürlerinin sayı olarak az olmasının sebeplerini irdelemektir. Anılan konuda yapılan güncel araştırmalar göstermektedir ki, eğitim yönetimi dışında kalan hemen bütün disiplinlerde kadın yönetici sayılarında sayısal artışlar olmaktadır. Bu amaçla, hazırlanan 10 görüşme sorusu önceden tespit edilen 48 kadın okul müdürüne uygulanarak niteliksel yollarla bilgiler elde edilmiştir. Araştırmada deneklerin kişisel görüş ve düşünceleri ile tecrübelerinden de alıntılar yapılmıştır. Araştırma sonucunda kadın okul müdürlerinin kendilerine olan güvensizlik, çevreden destek görememe ve iş-aile arasında seçim yapamama gibi ikilemlerden dolayı idareciliği pek de isteyerek yapmadıkları saptanmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This paper sets out to explore the reasons why there are a relatively small number of women principals at the state schools in Kayseri. Current literature on women principals reveals that while many professional fields are showing increasing numbers of women in managerial and executive positions, the same cannot be said for educational administration. In this respect, study was carried out by forming a qualitative research method and using an interview consisting of 10 questions as the major data collection instrument. 48 current women school principals were interviewed and their responses were formed into main themes. Each them was then individually expanded with the help of examples and personal quotations. The results of the study indicated that women principals did not want to take principalship positions due to lack of self-confidence, lack of support form families and work-family conflict.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :