Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2001 , Cilt , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmenlik uygulamasının yönetimi ile ilgili yeni düzenlemeningetirdikleri ve yaşanan sorunlar

Yazar kurumları :
E.Ü. Fen Edeb. Fak. Eğitim Bil. Böl.1
Görüntülenme :
447
DOI :
Özet Türkçe :

Öğretmenlerin hizmet öncesi eğitiminde öğretmenlik uygulamaları, öğretmen yetiştirmenin önemli bir aşamasını oluşturur. Eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı’nca "Öğretmenlik Uygulaması Yönergesi" hazırlanmış ve ilgili makamlara gönderilmiştir. Yönerge, öğretmenlik uygulamalarına sistemlilik kazandırmayı amaçlamaktadır. Öğretmen yetiştirme programlarını yeniden düzenleme çalışmaları teorik anlamda önemli değişimler önermekle beraber, Türkiye’nin öğretmen yetiştirme deneyimini yeterince dikkate almadığı görülmektedir. Öğretmenlik uygulamalarının yönetiminde kurumlararası işbirliği ve koordinasyonun yapılmasının önerilmesi önemli bir gelişmedir. Ancak fakülte-okul işbirliğinde ve getirilen görev ve sorumlulukların, yapılacak hazırlık ve değerlendirmelerin sınıf-okul ortamında gerçekleştirilmesinde sorunlar yaşanmaktadır. Öğrenciler üniversitede öğrendiklerinden çok okulda öğretmeni taklit etme eğilimindedir. Öğretmen adaylarına sınıf içi etkinliklere katılma fırsatları verilmekte ancak yönetim etkinliklerine, eğitsel, sosyal ve kültürel etkinliklere beklenenin altında düzeyde katılım gerçekleşmektedir. Öğretim elemanlarının, öğretmen adayları ile birlikte yapmaları gereken eğitim çalışmaları ve haftalık etkinlikleri değerlendirme toplantıları süreklilik ve sistemlilik içinde gerçekleşememektedir.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :