Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 33

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmenlerinin iş doyumlari, örgütsel adalet algilari ve örgütsel vatandaşlik davranişlari üzerine kayseri’de bir araştirma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İçişleri Bakanlığı1
Görüntülenme :
516
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada öğretmenlerin iş doyumları, örgütsel adalet algılamaları ve örgütsel vatandaşlık davranışları incelenmektedir. Kayseri ilinde bulunan altı özel, altı devlet okulundan toplam 805 öğretmenin katıldığı araştırmada bu değişkenler arasındaki ilişkilerin yanında ayrıca söz konusu değişkenler bakımından devlet okulları ile özel okullar arasında herhangi anlamlı bir farklılık olup olmadığı da araştırılmıştır.  Araştırma sonucuna göre, her ne kadar söz konusu bu üç değişkenin üçü bakımından anlamlı farklılıklar tespit edilse de, özel okullarda görevli öğretmenlerin iş doyum ve adalet algılamasına ilişkin tutumlarının belirgin bir şekilde devlet okullarındaki öğretmenlerden yüksek olduğu ve bu iki değişken arasında pozitif yönde güçlü bir ilişkinin bulunduğu anlaşılmıştır (r=,692; p=,000<,01). Örgütsel vatandaşlık davranışı (ÖVD) bakımından ise, devlet okullarındaki öğretmenlerin ÖVD düzeylerinin belirgin şekilde özel okullardan yüksek olduğu fark edilmiştir (p<,05). Bu bulgular ışığında, devlet okullarındaki bu yüksek örgütsel vatandaşlık davranışından okul yönetimlerince en iyi şekilde yararlanılması ve her iki okul bakımından öğretmenlerin iş doyumlarını arttırmak için örgütsel adalet algılarının geliştirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.  

Özet İngilizce :

In this study, job satisfaction, organizational justice perception and organizational citizenship behaviors of teachers are examined. In this study, participating 805 teachers from six public schools and six private schools, not only the relationships among these variables are scrutinized but also whether there exist any significant differences between public schools and private schools in terms of these variables is examined.  According to the research findings, though having been detected significant differences among these three variables, it was understood that job satisfaction and justice perception of teachers working at the private schools were significantly higher than those working at public schools and that a strong positive relationship was existed between these two variables (r=,692; p=,000<,01). With regards to organizational citizenship behavior, it was noticed that the organizational citizenship behavior of teachers working at public schools was significantly higher than those working at private schools (p<,05). In light of these findings, it was concluded that this high level of organizational citizenship behavior in public schools must be effectively utilized by school managers and that in order for the job satisfaction to increase, the perceptions of organizational justice have to be developed for both the schools.  

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :