Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 31

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adaylarının sosyal sermaye düzeylerinin karşılaştırmalı incelenmesi (erciyes üniversitesi örneği)

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
422
DOI :
Özet Türkçe :

Öğretmen adaylarının sosyal sermaye düzeylerinin lisans programı, sınıf ve cinsiyet değişkenlerine göre incelendiği bu araştırmada betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Verilerin analizinde t-testi ve F testi tekniklerinden faydalanılmıştır. Araştırmada öğretmen adaylarının Eğitim Fakültesindeki zorlanma ve desteklenme algılarının onların sosyal sermayelerini etkileyen unsurlar olduğu ileri sürülmüştür. Öğretmen adaylarının zorlanma algıları yeni kavram ve terimlerin hatırlanması ve yorumlanmasına dayanan yapısal alan ve bilgiyi uygulama ya da analiz etme gibi daha karmaşık süreçleri gerektiren işlevsel alandan oluşmaktadır. Destek alanı ise öğretmen adaylarının öğretim üyeleriyle ilişkileri, öğrencilerle ilişkileri ve Fakülteden edindikleri olumlu etkiye yönelik düşünceleridir. Araştırmada öğretmen adaylarının zorlanma algılarının onları işbirliği ve dayanışmaya teşvik ederek; öğretim üyeleriyle ilişkiler, öğrencilerle ilişkiler ve Fakültenin olumlu etkisinden sağlanan destek algısının da onların güven temeline dayalı ilişkiler kurarak sosyal sermaye birikimi sağladığı hipotezi doğrulanmıştır. Belirlenen diğer değişkenler açısından öğretmen adaylarının sosyal sermaye düzeyleri arasında ortaya çıkan anlamlı farklılıklara yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Özet İngilizce :

This study attempts to examine the social capital levels of teacher candidates in terms of such variables as school program, department and gender. Descriptive method was used in the study. F Test and t-test were employed to analyze the data. It was hypothesized in the study that teacher candidates' perception of difficulty and support in the Faculty of Education has impact on their social capital levels. Their perception of difficulty includes the structural domain which is based on the remembrance and the interpretation of new concepts and terms and the functional domain which requires more complicated processes as the analysis or application of information. On the other hand, support domain is about the thoughts of teacher candidates relating to their relationship with professors and the other students and to the positive effect they get from the Faculty. The findings have indicated that perception of difficulty invokes cooperation between the teacher candidates; also perception of support obtained from the relationship between students and professors and from the positive effect of the Faculty of Education provides social capital cumulation by making the teacher candidates participate in trust-based relationships. Suggestions are also available in the study for other variables causing meaningful differences between the social capital levels of teacher candidates.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :