Cilt: 1 - Sayı : 1
AVRUPA BİRLİĞİ - TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE KOZMOPOLİTAN KİMLİK
Mehmet BİREKUL

11 5

Öz Avrupa'nın yüzyıllar boyu süren birlik arayışları içerisinde belki de son yılların en somut gelişmesi olarak nitelendirebileceğimiz Avrupa Birliği süreci ve bu süreçte Avrupa'nın kendisini yeniden tanımlama girişimleri son yıllarda sosyal bilimcilerin ilgisini çeken en önemli konulardan biri olmuştur. Avrupa Birliği ile birlikte yeni Avrupa kimliğini oluşturacak öğenin, diğerlerinin ötekileştirildiği dini-kültürel bir bakış açısı mı yoksa herkesi kucaklayarak büyümeyi arzulayan kozmopolitan bir yaklaşım mı olacağı konusu da Avrupalı bilim adamları ve siyasetçiler tarafından sıkça gündeme getirilmektedir. Tabiî ki her iki durumda da Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği büyük bir önem taşımaktadır. Türkiye'nin üyelik süreci, kültürel söylemi savunanlar açısından nasıl bir felaket ise kozmopolit Avrupa hayalini taşıyanlar için de o denli önemli bir gelişme olarak tasavvur edilmektedir. Bu makalede Kozmopolitanizm kavramı ve Avrupa kimliğini kozmopolitan yaklaşım üzerinden oluşturma gayretleri kısaca aktarılırken Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin kendisinde yarattığı tartışmalar kadar Avrupa'da ortaya çıkardığı kamplaşmalara da dikkat çekilmek istenmiştir. Anahtar Kelimeler: Kozmopolitanizm, Avrupa Birliği, Kimlik, Avrupa
Anahtar Kelimeler:
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Mehmet BİREKUL