Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 33

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Nitelikli bir öğretmende bulunmasi gereken özelliklerin öğretmen adaylarinin görüşlerine göre incelenmesi

Yazar kurumları :
Mersin Üniversitesi1
Görüntülenme :
574
DOI :
Özet Türkçe :

Nitelikli bir eğitim için eğitimin unsurlarının da nitelikli olması gerekir. Eğitimin niteliğini etkileyen unsurların aşında ise öğretmen gelmektedir. Öğretmenlerde bulunması gereken nitelikler son yıllarda üzerinde sık sık durulan bir konu olmuştur. Tarama türünde desenlenen bu araştırmada öğretmen adaylarının nitelikli bir öğretmende bulunması gereken özelliklere ilişkin görüşlerinin otaya koyulması amaçlanmıştır. Araştırma, Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan 70 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Yapılandırılmamış görüşme formu ile toplanan veriler, içerik analizi ile analiz edilmiştir. Araştırmada öğretmen adayları tarafından nitelikli bir öğretmende bulunması gereken kişisel özellikler içinde anlayışlı olması, mesleki özellikler içinde öğretmenin bütün öğrencilerine eşit davranması, mesleki gelişime ilişkin özellikler içinde öğretmenin kendini sürekli geliştirebilmesi, mesleki yeterlikler içinde alan bilgisinin yeterli olması, iletişim becerilerinin içinde öğrenci ile iletişiminin iyi olması, sınıf yönetim becerileri içinde ise sınıf yönetiminde iyi olması özellikleri en çok belirtilmiştir.

Özet İngilizce :

For a qualified education, the elements of education should be qualified. The         major element influencing the quality of education is teacher. In Turkey, the qualifications which a teacher should have, become an often discussed issue in the recent years. In this study which is designed in a sort of survey, it is aimed for the applicants for teaching to introduce their view about the qualifications that a qualified teacher should have. The study was carried out with 70 applicants of teaching, who attend in Ahmet Kelesoglu Educational Faculty, Selçuk University. The data collected via unstructured questionnaire were  analyzed by content analysis. During the study, the applicants for teaching specified personal qualifications of a qualified teacher. The answers varied yet mostly there were such statements that the teacher should be understanding; that in professional qualifications, mostly, he/she should behave equally to his/her all students; that in qualifications about professional development, mostly, he/she is able to develop by himself/herself  continuously; that in professional adequacies, mostly, he/she should have sufficient knowledge about his/her domain; that in communication skills, mostly, he/she should have  a good communication with the students; and that the skills of class management, mostly, he/she should be good at class management. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :