Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Necâtî beg’in dîvân’ı ile mecmû’a-yı kasâyid-i türkiyye’de bulunan kasîdelerine eleştirel bakış

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
440
DOI :
Özet Türkçe :

Ali Nihad Tarlan Necâtî Beg Dîvânı'nın tenkitli metnini hazırlarken Dîvân'ın 25 nüshası ile içinde Necâtî'nin siirlerinin de bulunduğu 2 siir mecmû'asından istifâde etmistir. Bünyesinde 13-16. yüzyıllardan çok çesitli dîvân sâirlerine ait üç yüze yakın kasîdenin yer aldığı ve muhtemelen 16. yüzyıla ait Mecmû'a-yı Kasâyid-i Türkiyye isimli yazma eserde, Necâtî'ye ait 2'si terkîb-i bend olmak üzere 23 kasîde yer almaktadır. Bizim de bu çalısma çerçevesinde amacımız, Necâtî'nin bu kasîde mecmû'asında yer alan yirmi üç kasîdesi ile Tarlan'ın çalısmasındaki sekilleri arasında mevcut olan farkları -ki yaptığımız ön incelemede aparatlarda da görülmeyen dikkate değer farklar bulunmaktadır- ortaya koymak, böylece Necâtî Beg'in siiri üzerine bundan sonra yapılabilecek daha detaylı incelemeler için bu tenkitli dîvân nesri çalısmasına küçük bir katkıda bulunmus olmaktır

Özet İngilizce :

When Necati Beg Divanı was published by Ali Nihad Tarlan, 25 copy of Necati Beg Divanı and two poem mecmuas, that have Necati Beg's poems, were used. In Mecmu'a-yı Kasayid-i Turkiyye, written in 16th century, many poems take place which were written by poets lived in 13th-16th century. In this mecmua there are 23 qasidas written by Necati. In this study we aim to compare these 23 qasidas in Mecmu'a-yı Kasayid-i Turkiyye with qasidas in divan that was puplished by Ali Nihad Tarlan and underline differences. According to us it will be useful for studies about Necati Beg Divanı.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :