Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mu’tasım dönemi isyanları

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi Kayseri Ve Yöresi Tarih Araştırmaları Merkezi1
Görüntülenme :
488
DOI :
Özet Türkçe :

Tarihin kaydettiği en uzun ömürlü devletlerden biri de Abbasi Devletidir. Abbasiler ilk dokuz halifeleri zamanında sürekli gelişmiş , ilim ve kültür hayatında büyük atılımlar yapmışlardır. Bütün bunların yanında devletlerin ilerlemelerini yavaşlatan ve bazen yıkılmalarına sebep olan ayaklanmalar da meydana gelmiştir. Abbasi Devletinde ilk ayaklanmalar ikinci halife Mansur zamanında görülmeye başlamıştır. Abbasilerin sekizinci halifesi olan Mu'tasım zamanında da devleti dinî, siyasî, sosyal ve ekonomik yönden etkileyen bir dizi ayaklanmalar olmuştur. Başta Bâbek isyan olmak üzere Mu'tasım zamanında çıkan ayaklanmalar Abbasi Devleti için ciddi tehlikeler oluşturmuştur. Değişik kılıflar altında ortaya çıkan isyanların temelde amaçları siyasî iktidar elde etmektir. Mu'tasım'ın hilafeti süresince karşılaştğı dokuz önemli isyan bu makalede incelenmiştir. Bu isyanların sebepleri, gelişimi ve sonuçları , sebep-sonuç ilişkisi içinde ortaya konulmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The Abbasid State is one of the most longevous state that history has recorded. Abbasids developed continuously and had great steps in the areas of science and culture in the period of its first nine caliphs. In addition to the above all, the rebellions that slowed down the development of states and sometimes led to the fall of them occurred. In Abbasids, first rebellions started to appear in the period of Mansur,the second caliph. A number of rebellions which had religious, political, social and economic effects on the state in the period of Mu'tasim caliph the eighth. The rebellions the leading one of which was Babak occurred during Mu'tasim's reign caused serious dangers for Abbasids Empire. The basic reasons for these rebellions which had artificial reasons , were to take over the political power. Nine important rebellions Mu'tasim confronted during his reign are studied in this article. The reasons, developments and the results of these rebellions are explained in reason-result relation.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :