Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2005 , Cilt , Sayı 19

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Müşteri sadâkatinin kazanılmasında veri tabanlı pazarlamanın kullanımı

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi Nevşehir İ.İ.B.F. İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
496
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada müşteri sadakâti kavramı, işletmeler için önemi ve müşteri sadakâti-nin kazanılmasında Veri Tabanlı Pazarlamanın kullanımı tartışılmaktadır. İşletmelerin amaçlarına ulaşabilmeleri, sadece müşterilerin ihtiyaçlarını tatmin ederek değil onlara değer sunarak ve müşteri sadâkati kazanarak sağlanabilir. Bu sonucun verimli ve kârlı bir biçimde elde edilmesinde ise Veri Tabanlı Pazarlama yaklaşımının kullanılması gerekmektedir. Veri Tabanlı Pazarlama, müşteri adaylarının tespiti, müşteri veri tabanının oluşturulması, verile-rin analizi, koordineli müşteri iletişimi ve bütünleşik pazarlama yaklaşımından oluşan bir süreçtir. Bu süreç sayesinde bireysel müşteri iletişimleri sağlanmakta, müşteriye özgü ürün-ler geliştirilebilmekte ve müşteri sadâkati kazanma yolunda tüm pazarlama faaliyetlerine yön verilebilmektedir.

Özet İngilizce :

Consumer loyalty concept, its important to business and the use of database mar-keting in gaining consumer loyalty have been discussed in this study. The businesses can obtain their aims not only by providing consumer satisfaction but also by offering value and gaining consumer loyalty. Database marketing approach must be used to obtain an efficient and profitable to this result. Database marketing is a process that consist of determining consumer candidates, composing consumer database, analyzing data, coordinated con-sumer relationship and integrated marketing approach. Thanks to this process, the individual customer relationships will be provided, specific products for consumers can be enhanced and all marketing activities to gain consumer loyalty will be conducted.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :