Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Muhasebe standartlarına göre finansal tablo hatalarının düzeltilmesi ve raporlanması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
459
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı; finansal tablolarda çeşitli nedenlerden kaynaklanan hataların düzeltilmesinde uluslararası muhasebe standardının (IAS-8) öngördüğü hareket tarzını örnekler yoluyla değerlendirmektir. Özellikle de finansal tablo kullanıcılarının karar sürecini etkileyen esaslı hataların, finansal tabloların öncelikli amaçları olan "yatırımcının ihtiyacını karşılayan bilgi sunma" ve "güvenilir olma" niteliklerine zarar vermesi konuya önem kazandırmaktadır. Ayrıca esaslı hataların düzeltilmesinde yeknesaklığı sağlayacak bir uygulamanın muhasebe standartları yoluyla sağlanmaya çalışılması finansal tabloların karşılaştırılabilirlik niteliğinin güçlendirilmesi açısından önemlidir. Sermaye piyasaları gelişmiş ülke örneklerinde finansal tablolarda yapılan hatalara ilişkin düzeltmelerde meydana gelen artışların bu çalışmanın ortaya çıkmasında önemli bir etken olduğu söylenebilir.

Özet İngilizce :

This study aims to evaluate the way that international accounting standard (IAS-8) suggests for the correction of errors in financial statements that occur for various reasons. The fact that these errors affecting the decision-making process of the users harm the primary purposes of financial statements, such as usefulness and reliability, increases the importance of this issue. Moreover, establishment of an application to provide uniformity in the correction of fundamental errors through accounting standards is crucial for the comparability of financial statements. The starting point of this study has been the increases in corrections of errors in financial statements in the countries with advanced capital markets.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :