Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 27

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Melikgazi ilçesinde parkların sınıflandırılması ve kullanım varlığı analizi

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi1, Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü2
Görüntülenme :
628
DOI :
Özet Türkçe :

Kentsel yeşil alan sistemi içerisinde yeşil standartlarını oluşturan en önemli bileşenlerden biri olan parkların nitelikleri, barındırdığı işlev çeşitliliğine, hizmet ettiği/ edebileceği nüfus büyüklüğüne ve park içi alan kullanım düzeyine göre farklılaşmaktadır. Bu çalışmada, Melikgazi İlçe Merkezinde yer alan parkların tanımlanması , farklılaşan özelliklerinin ortaya konulması ve temel niteliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Parkların temel özellikleri, standartlara uygunluk (ye il alan standartlar ve parkların sınıflamasına yönelik sınıflama standartlar ), hizmet/etki alanı , erişebilirlik ve konumlanma özelliklerine göre yer seçimi, etkinlik düzeyi ve kullanım varlıkları bağlamında değerlendirilmektedir. Bu kapsamda çalışmada, parkların sunum olanaklarına göre analizi gerçekleştirilerek, park alanlarının planlanmasında göz önünde bulundurulan temel özellikler ve kullanım özellikleri ortaya konulmaktadır.

Özet İngilizce :

As one of the important forming components of green standards in urban green area system, the characteristics of parks become different according to their functional diversity, serving population size and the usage level of inner-area. In this study, it is aimed to define the parks, to put forward their distinctive charactersitics and to determine the main characteristics of them in Melikgazi District Center. The main characteristics of parks are evaluated in the context of correspondence to standards (green area standards and park classification standards), serving/impact area, location relatively to characteristics of accessibility and site, the level of activity and usage existences. In this context, with realizing the analysis of parks according to their serving possibilities, the main characteristics and usage norms are put forward which considered at the planning of parks.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :