Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Markalı ürünleri kullananları kullanmayanlardan ayıran faktörler

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
456
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın hedefi, markalı ürünleri tercih edenleri tercih etmeyenlerden ayırmak ve marka tercihinde önemli olan faktörleri belirleyip, deneklerin demografik vb. özelliklerinin bu faktörlere olan etkilerini ortaya koymaktır. 500 öğrenci ile yapılan anket sonucunda, marka tercihine etki eden faktörler fiziksel ve duygusal faktörler olarak iki grupta toplanmışlar, korelasyon analizi bünyesinde ise, anılan faktörlerle deneklerin özellikleri arasında ilişki kurulmuştur. Lojistik model analizi sonucunda ise markaya verilen önem, sadece fiziksel özellikler bazında etkin bir biçimde ortaya çıkmaktadır.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to seperate people who prefer brand name from the people who prefer no name products and to determine the factors such as people s demographic characteristics affecting the people s choices on the brand name product. In a questionary survey applied on the 500 students, two group factors, physical and emotional are being examined. Additionally, the relations between these factors and people s characteristics are being examined by correlation analyses Finally, only in the physical factors, importance of brand name occurs effectively by logistic model.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :