Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Learner attidude toward call and level of achievement in basic language skills

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi1, Kral Suud Üniversitesi Edebiyat Fakültesi2
Görüntülenme :
398
DOI :
Özet Türkçe :

It is a fact that the use of computers has been a revolution in the history of human life in all aspects, and language learning could not be exempted from this. Thus, many institutions around the world have integrated computer-assisted language learning (CALL) into their curricula, and have been trying to constantly utilize and evaluate the contribution of such an attempt to their teaching. This paper aims to present the results of research conducted for these two aspects of CALL, and investigates the relationship between students attitude toward CALL and their achievement in the language skills of Listening, Speaking, Reading and Writing. A five-point Likert scale attitude questionnaire and achievement tests for separate language skills were used to collect data from the students who participated in this research. The findings of the study revealed that students who participated in this study had a positive attitude toward CALL in general and also using CALL for these four language skills. Even though no significant difference was obtained among specific language skills, CALL seems to be favored more for Listening and Writing skills. Also, the results of the study did not yield any significant relationship between student attitude toward CALL for language skills and their achievement.

Özet İngilizce :

Bilgisayarın insan yaşamının bütün alanlarında kullanılmasının bir devrim olduğu gerçektir ve dil öğrenimi de bunun dışında kalamazdı . Dünyanın birçok yerinde dil öğreten kurumlar bilgisayar destekli dil öğretimini müfredatlarına eklediler ve sürekli olarak bu yöntemden daha iyi yararlanmanın yollarını aramakta ve katkılarını değerlendirmektedirler. Bu makale CALL'un bu iki yönü üzerinde yapılmış olan bir araştırmanın sonuçlarını sunmayı amaçlamakta olup, öğrencilerin dil öğretiminde bilgisayar kullanımına olan yaklaşımlar ile bu yöntemle almış oldukları dinleme, konuşma, okuma ve yazma temel beceri derslerinde göstermiş oldukları başarı arasında bir ilişki olup olmadığını araştırmaktadır. Yaklaşım soruncaları ve her bir beceri dersi için başarı testleri kullanılarak veri toplanmıştır. Bu çalışmaya katılan öğrencilerin CALL'a genel yaklaşımlar ve dört temel beceri derslerinde kullanımına yönelik yaklaşımlarının olumlu olduğu görülmüştür. Temel dil becerilerinde CALL'un kullanımına yönelik kayda değer bir yaklaşım farkı olmamasına ra ğmen, daha çok dinleme ve yazma becerileri için tercih edildiği görülmüştür. Ayrıca, genel öğrenci yaklaşımı ve dil becerilerine özgü öğrenci yaklaşımları ile başarı seviyeleri arasında her hangi bir ilişki olmadığı sonucuna varılmıştır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :