Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küreselleşme ve etkisi: rus ve kırım tatar öğrencilerinin tutum ve davranışlarının analizi

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
423
DOI :
Özet Türkçe :

Küreselleşmeyle birlikte toplumlar ve bireylerin birbiriyle olan iletişimi ve birbirine olan bağımlılıkları artmaktadır. Küreselleşmenin gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere doğru açılımı , teknolojik olduğu kadar sosyal konularda da olumlu veya olumsuz etkilerini göstermektedir. Bu etkiler, en çok toplumların gençliğinde görülmektedir. Çünkü gençlik, sahip olduğu ahlaki tutum ve davranışlarıyla, bir toplumun geleceğinin aynasıdır. Özellikle üniversite gençliği yetişmiş iş gücü ve geleceğin yöneticileri olarak görülebilir. Bu bağlamda, Kırım'da çeşitli üniversitelerde öğrenim gören Rus ve Tatar öğrencilerin ahlaki tutum ve davranışlarının ne düzeyde olduğunu ortaya koymak amacıyla bu çalışma yapılmıştır. Araştırmada ortaya çıkan sonuçlar, ABD'de yapılan bir araştırmayla da karşılaştırılmıştır. Araştırma sonucunda hem Rus hem Tatar hem de Amerikan gençliğinin birbirlerine oldukça benzer tutum ve davranışlar sergiledikleri görülmüştür.

Özet İngilizce :

The interaction between the individuals and the society and their dependence on each other have been increasing with the effect of globalisation day by day. Globalisation which goes from developed countries through developing countries has positive or negative effects on both technological and social subjects. These effects are seen mostly on the youth of the societies. Because the youth are the mirror of a society with their ethical attitudes and behaviours. Especially the young in universities can be seen as educated work force and the managers of the future. This research has been made in order to determine the level of the ethical attitudes and behaviours of Russian and Tatar students who are being educated in the universities in the Crimea. The results of this research has been compared with another research made in USA. As a result of the research, it is found out that both the Russian and Tatar youth and the American youth have very similar attitudes and behaviours.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :