Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kültepe tabletleri işığında, m. ö. ii. binde kadının iş hayatındaki yeri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü1
Görüntülenme :
522
DOI :
Özet Türkçe :

Eski Anadolu tarihini aydınlatan ilk yazılı belgeler, Kültepe tabletleridir. Bu belgeler, M.Ö ± 1975-1723 yıllar arasına tarihlenen ve yaklaşık 250 yıllık bir zaman dilimini kapsayan, Asur Ticaret Kolonileri Dönemi olarak adlandırılan devre âittir. Kültepe tabletlerinin büyük bölümü, borç senetleri, tüccarların birbirlerine gönderdikleri iş mektuplar , teslimat belgeleri, masraf listeleri, toplu kayıtlar ve çeşitli konularda düzenlenmiş notlardan oluşmaktadır. Tabletlerin bir kısmı da, sayıları çok fazla olmamakla birlikte, nişan, evlenme- boşanma, evlatlık alma, nafaka ve miras gibi sosyal içerikli konulardadır. Bu belgeler sayesinde, M.Ö II. bin de, Asur-Anadolu arasındaki ticarî ilişkiler ve iktisadî hayat ağırlıklı olmak üzere, Anadolu toplumunun siyasî ve kültürel yapısı hakkında da bilgi sahibi olabilmekteyiz. Kültepe tabletlerinde, Asurlu kadınların, özellikle, kumaşların üretimi ile ilgilendikleri; bunun yanında, köle alım-satımı , gümüş ve tahıl ticaretiyle de uğraştıkları anlaşılmaktadır. Bu çalışmamızda, Kültepe metinlerinde, iş kadını olarak karşımıza çıkan Asurlu ve yerli bayanların ticarî aktivitelerini içeren bazı belgeler üzerinde duracağız.

Özet İngilizce :

The earliest written documents which illustrate the ancient Anatolian history are Kültepe tablets. These documents, belong to the age called Assyrian Trade Colonies Period which is dated to approximately ±1975-1723 BC and is thought to have spread out a period of 250 years. The prevalent majority of the Kültepe tablets, consist of debt instruments, business letters sent merchants each others, delivery documents, expenditure lists, mass registries and notes which were prepared on various issues. Though not so many in quantity, some tablets have focused on social themes such as engagement, marriage-divorce, adopting, alimony and inheritance. Thanks to these documents, we are informed to some extent about the commercial relations between Assyria-Anatolia and the economical life, in the 2nd Millennium BC along with the political and cultural structure of Anatolia.In Kültepe tablets, Assyrian women s especially, with production of textiles have engaged in; in addition to, also with slave purchase-sale, trade of silver and cereal have busied with to be understood. Throughout this study, we are going to discuss some documents which contain the commercial activities of the Assyrian and native women appearing as business women in the Kültepe texts.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :