Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küçük ve orta boy işletme yöneticilerinin stres kaynaklarını tespit etmeye yönelik kayseri ilinde bir araştırma

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu1, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü2
Görüntülenme :
501
DOI :
Özet Türkçe :

Modern toplum hastalığı olarak ifade edilen stres, pekçok disiplinde araştırmacıların ilgisini çeken konulardan biridir. Bu çalışmada ülke ekonomisi içinde önemli bir yeri olan küçük ve orta ölçekli işletme yöneticilerinin stres kaynaklarını tespit etmek amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda Kayseri'de faaliyet gösteren KOBİ'lerde 155 yönetici ile bir araştırma yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre yöneticiler açısından en önemli stres kaynakları ; ekonomide yaşanan olumsuz gelişmeler ve krizler , işletmenin finansman problemleri ve dinlenme ve sevilen işleri yapabilmek için yeterli zaman bulamama olarak tespit edilmiştir. Bunun yanında kadın yöneticiler için müşteri tercihlerindeki hızlı değişmelerin önemli bir stres kaynağı olduğu, yaş ilerledikçe işten memnun olmama ve kişisel beklenti-işyeri beklentisi arasındaki farkın daha az önemli stres kaynakları olduğu belirlenmiştir. Yöneticilerin deneyimi arttıkça çalışanların geleceği ve güvenliği ile ilgili endişelerin stres açısından önemli bir kaynak olduğu tespit edilmiştir. Son olarak, işletmeye ortak olmayan yöneticiler için ücret yetersizliği, takdir edilmeme, uzun çalışma saatleri ve işin monoton olmasının işletmeye ortak olan yöneticilere kıyasla daha önemli stres kaynakları olduğu da belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Stress that is given a name as modern society illness is of issues created interest of researchers in many disciplines. The aim of study is to determine stressor of managers of SME that is very important for the country economics. The survey is made with 155 managers of SMEs in Kayseri. According to results, it is determined that the most important stressors for managers are crisis and negative progress in economy , financial problems of enterprise and find no time to relax and to do something . Furthermore, it is determined that rapid changes in consumer preference is an important stressor for female managers and that not to be pleased of job and the difference between personal expectationworkplace expectation is the less important stressors for declining age of managers. That anxiety about workers future and security is an important stressor for experienced managers is confirmed. Finally, it is determined that lack of wage, not to be appreciating, long working hours and monotony of job are more important for non-partner managers than partner managers.

Anahtar kelimeler :

Stres ,

SME ,

Manager ,

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :