Yıl 2019, Sayı : 2 Sayfalar 10 - 17 2019-11-10
FRANCIS BACON’IN ORTAYA KOYDUĞU HAKİKAT ÖLÇÜSÜ ve BİLGİ KAYNAĞI ÇERÇEVESİNDE YENİDÜNYA İNSANI SORUNSALININ ÇÖZÜMÜ
Meriç 40867475900
36 261

Öz Her filozof kendi sistemi içinde, çağının ya da coğrafyasının bir problemini ortadan kaldırmak adına çözüm önerileri sunmuş ve bu önerilerin hayata geçmesini sağlayacak metotları belirlemiştir. Bu çerçevede bakıldığında Francis Bacon’ın kendi döneminde düşün insanları ve ardılları için oldukça dikkate değer fikriler ortaya koyduğu bir gerçektir. Bacon kendi toplumunun yaşadığı sıkıntıların çözümünü bilimde ve bilgide aramış; bulmakla kalmamış, bu konuda çalışması gereken her kesime yöntemsel davranış biçimleri sunmuştur. Tecrübeye dayalı öğrenmenin ve bilgi edinmenin, önce tek tek bireyler, ardından genel çerçevede toplumlar üzerinde olumlu ve sağlıklı bir davranış biçimi oluşturarak akli bir yaşama ve düşünme biçimi geliştirilmesi gerektiğinin altını çizen Bacon, karşısındaki Skolastisizm yandaşlarına karşı sağlam argümanlarla çıkabilen nadir isimlerden biridir. Bu çalışmada, özellikle günümüz insanın karşılaştığı ve aşmakta zorluklar çektiği zamane problemlerinin, Bacon ve onun ardından gelenlerin düşünceleri ve önerileriyle üstesinden gelinebileceği aktarılmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler

Francis Bacon, Bilgi, İdoller, Skolastik Düşünce
Akkaş, S. (1996), “Francis Bacon’un Novum Organum Adlı Eseriyle Düşünce Tarihine Getirdiği Yenilikler”, Felsefe Dünyası Dergisi, Sayı 19, Türk Felsefe Derneği Yayını, Ankara.
Birincil Dil tr
Konular Felsefe
Yayımlanma Tarihi 10 Kasım 2019
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 10 Kasım 2019


Makalenin Yazarları
Meriç 40867475900