Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 24

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kent parklarında kullanıcı tercihleri ve değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesi

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü1
Görüntülenme :
705
DOI :
Özet Türkçe :

Park alanları , açık ve yeşil alan sistemi içerisinde önemli bir rekreasyon alanıdır. Park alanlarının planlanması , kentsel doku içerisinde yalnızca yerseçimi ölçütüne göre gerçekleştirilmemelidir. Planlama, yalnızca mekansal yerseçimi süreci değildir. Planlama ve bu bağlamda yerseçimi ve tasarım kararları , kullanıcı ile özdeşleşen, kullanıcının sosyokültürel profiline paralellik gösteren bir anlayış çerçevesinde gerçekleştirilmelidir. Özellikle kent düzeyinde hizmet veren parklar planlanırken, kentte yaşayan insanların toplumsal yaşam tarzlarından kaynaklanan ihtiyaç ve istekleri, zevkleri, hayalleri, kültür seviyeleri dikkate alınmalıdır. Parkın içinde yer alacak kullanımların türü ve özelliklerin belirleyici faktörü, doğrudan kullanıcı ile ilişkili tasarım kararlarıdır. Bu çalışmada, Kayseri kentinde rekreatif özellikleri baz alınarak belirlenmiş dört adet kent parkının fiziksel ve karakteristik özellikleri, kullanıcı tercihleri ve doğal özellikler ve etkinlikleri incelenerek kullanıcı değerlendirme ölçütlerine bağlı olarak değerlendirme yapmak yoluyla, planlama ile ilişkilendirilmesi amaçlanmaktadır.

Özet İngilizce :

Park areas are important recreation areas in the open and green area system. Planning of park areas must not be realized only according to the location criterion in the urban texture. Planning is not only a spatial location process. Planning and in this context, location and designing decisions must be realized in the identical framework with user and appropriate to social-cultural profile. Especially, in the planning of parks those service in the urban level; needs, demands, enjoyments, imaginations, culture levels related to society life style of citizens living in urban areas must be take into consideration. Types of uses which will take place in parks and deterninative factors of charcteristics are design factors which are directly related with users. In this study, it is aimed to examine physical and typical characteristics, user preferences and natural characteristics and activities of four city parks in Kayseri City which are determined according to recreative characteristics and to relate these researches with planning by the way of utilization of user evaluation criteria.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :