Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2001 , Cilt , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kelam ve tasavvuf açısından tevhid

Yazar kurumları :
E. Ü. İlahiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
471
DOI :
Özet Türkçe :

Kelam ve Tasavvuf disiplinleri esas itibariyle birbirlerine çok yakın olmalar ına rağmen biraz da tarihi süreç içindeki bir takım olaylar sonucunda birbirlerinden oldukça farklı gibi bir görünüm ortaya çıkmıştır. Oysaki özellikle konularının temelinde olan tevhid nazariyesine verdikleri önem itibariyle belki de İslam ilimleri arasında birbirine en yakın iki ayrı disiplin olarak bile algılanabilir. Sonuç itibariyle her ikisinde de temel olarak tevhid nazariyesinin hassasiyeti ve önemi her fırsatta ortaya çıkmaktadır. Zaten ilahi dinlerin temel ilkesi de tevhid inancı değil midir? Bu iki disipline, özellikle temel konuları olan tevhid nazariyesi açısından baktığımızda; konunun öneminin ciddiyetinde ve hedefinde tam bir birlik olduğu, farklılığın ise metoddan kaynaklandığı görülmektedir. Bir de buna sosyal ve kültü- rel olaylar eklendiğinde ileri boyutta bir farklılığın olduğu izlenimi kendini göstermektedir. Bu hususlar temele inerek irdelendiğinde özde değil yüzeysel noktada bir farklılık olduğu ortaya çıkacaktır. İşte bu makalede de bu hususlara örneklerle dikkat çekilmekte ve bu hususlar ele alınmaktadır.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :